Terug naar nieuws

ACM certificeert de NAM als gasopslagsysteembeheerder van UGS Grijpskerk

Gassen Beleid en toezicht27 november 2023Jacques van de Worp

Toezichthouder ACM certificeert de NAM als gasopslagsysteembeheerder voor de ondergrondse gasopslaginstallatie (UGS) Grijpskerk. Ter borging van van de energievoorzieningszekerheid en veiligheidsbelangen.

Regulering

Op grond van de Gasverordening dienen opslagsysteembeheerders van ondergrondse gasopslagen te worden gecertificeerd, om te voorkomen dat de energievoorzieningszekerheid of andere essentiële veiligheidsbelangen in de Europese Unie of een lidstaat in gevaar worden gebracht door beïnvloeding van de gasopslagsysteembeheerder op de ondergrondse gasopslag. Er is sprake van een (gas)opslaginstallatie indien de installatie wordt gebruikt voor de opslag van gas (opvangen van (seizoens)schommelingen in consumptie of vraag van gas) of voor het aanleggen van een strategische gasvoorraad. Hierop bestaan twee uitzonderingen, namelijk 1) indien de opslaginstallatie wordt gebruikt voor gasproductie (ter ondersteuning of verbetering van die productie) of 2) indien de (gas)opslaginstallatie uitsluitend door de landelijke netbeheerder wordt gebruikt voor de uitvoering van haar wettelijke taken. De Europese certificeringstaak wordt uitgevoerd door onze nationale toezichthouder ACM.

Toetsing

Na toetsing op het eigendom en de zeggenschap (NAM en UGS Grijpskerk), de levering of andere commerciële relaties van de NAM (NAM en GasTerra) als gasopslagsysteembeheerder van UGS Grijpskerk, concludeert de ACM dat er geen negatief effect is gebleken voor het vullen, gebruiken of onttrekken van gas van UGS Grijpskerk, en geen gevaar is gebleken voor de gasleveringszekerheid. De Europese Commissie (EC) heeft een advies gegeven over het ontwerp certificeringsbesluit. Het advies volgt de lijn van de ACM in het ontwerpcertificeringsbesluit. De EC meent dat er geen sprake is van een risico voor de gasleveringszekerheid als gevolg van de eigendom van de NAM, haar verplichtingen tegenover derde landen of andere specifieke feiten en omstandigheden.

Bron: Autoriteit Consument en Markt (ACM)