Terug naar nieuws

Nederland gaat met Duitsland samenwerken aan waterstofvoorziening

Gassen Netwerken15 november 2023Jacques van de Worp

De Nederlandse overheid zet een belangrijke stap in de ontwikkeling van een waterstofvoorziening door samenwerking met de Duitse federale overheid en de deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW). Demissionair staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) heeft daartoe drie intentieverklaringen getekend.

Verduurzaming

Hernieuwbare waterstof gaat een grote rol spelen in de verduurzaming van de industrie en de transportsector. Als energiedrager én als grondstof, waarbij het fossiele kolen, aardgas en aardolie gaat vervangen. Hiervoor zijn grote volumes hernieuwbare waterstof nodig. Binnen Europa hebben de meest energie-intensieve landen Nederland en Duitsland het meeste waterstof nodig. Om in deze vraag te voorzien zullen Duitsland en Nederland zowel waterstof zelf produceren als importeren, waarbij Nederland belangrijke havenfaciliteiten heeft om import mogelijk te maken voor beide landen. Zodoende ontstaat er op termijn (vanaf 2030) een Noordwest-Europese waterstofmarkt waarbij Nederland zich tot een van de belangrijkste waterstofhubs van de regio kan ontwikkelen. Met de verklaring is ook de noodzakelijke infrastructuur een belangrijke stap dichterbij gekomen. 

Infrastructuur

Nederland werkt er aan om met haar nationale backbone - waarvan nu het eerste stukje in de Rijnmond aangelegd wordt - hernieuwbare waterstof zo snel mogelijk (periode 2026-2030) naar de Nederlandse industriële clusters te transporteren en daarnaast om ons land tot een belangrijke Noordwest-Europese regionale hub te ontwikkelen. Door de koppeling van de nationale waterstofnetwerken (backbones) kan de ontwikkeling van de regionale waterstofmarkt een belangrijke impuls krijgen.

De grensoverschrijdende infrastructuur wordt vormgegeven met de zogenaamde Delta Rijn Corridor (Rijnmond-Duitsland, met aftakking naar de Chemelot-cluster). Dit is een privaat project, dat in Nederland naast waterstofleidingen bestaat uit een CO2-leiding, en gelijkstroomkabels (6 GW). De waterstofleiding is onderdeel van het landelijke transportnetwerk voor waterstof. In Duitsland ligt de focus op waterstof en CO2.

Vanwege het belang van deze Delta Rijn Corridor voor de waterstoftransitie van Nederland en Noordrijn-Westfalen, hebben beide overheden afgesproken regelmatig informatie uit te wisselen over planning, grensovergangen, ruimtelijke inpassing en vergunningverlening en beleid dat gunstige voorwaarden schept voor de energietransitie. Dit is van groot belang voor netbeheerders die in Nederland en Duitsland verantwoordelijk zijn voor de investeringen en ruimtelijke procedures. De steun van overheden en samenwerking met netbeheerders helpt onzekerheden zoveel mogelijk weg te nemen, waardoor uiteindelijke realisatie sneller kan plaatsvinden.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: "wij zijn verheugd over deze pro-actieve stap van de Nederlandse overheid om de samenwerking met Duitsland te bezegelen met drie intentieverklaringen. Het lost weer een stuk van de puzzel op om te komen tot een duurzame Europese waterstofvoorziening. Het is de basis om een aantal belangrijke onzekerheden t.a.v. de infrastructuur, de waterstofkwaliteit en -druk, e.d. weg te nemen."  

Bron: ministerie van EZK