Terug naar nieuws

TenneT moet hoogspanningsnet op Chemelot overnemen

Geschilbesluit ACM volgt op uitspraak CBb

Elektriciteit Netwerken12 oktober 2023Jacques van de Worp

Landelijk neteheerder TenneT heeft geweigerd om het hoogspanningsnet van Utility Support Group (USG) op het industrieterrein Chemelot over te nemen. Toezichthouder ACM oordeelt dat TenneT met die weigering in strijd met de Elektriciteitswet handelt, omdat netten op hoogspanningsniveau van rechtswege in eigendom en beheer van TenneT zijn.

Geschil

Sinds 2019 zijn USG en TenneT in overleg over de overname van het 150 kV hoogspanningsnet op het industrieterrein Chemelot (Sittard-Geleen). USG (Utility Support Group) is de eigenaar van dat hoogspanningsnet en heeft TenneT verzocht om het beheer en de eigendom van het net van USG over te nemen. TenneT weigerde dit omdat het net geen landelijke transportfunctie zou hebben en dat zij als landelijk netbeheerder daarom het net niet hoeft over te nemen. Nadat overleg tussen partijen geen oplossing opleverde, is het geschil aan de ACM voorgelegd.

Uitspraak CBb

De ACM heeft in haar besluit van 11 juni 2021 geoordeeld dat de klacht van USG ongegrond was. De ACM was van oordeel dat het net van USG geen landelijke transportfunctie heeft en dat TenneT daarom niet in strijd handelde met haar verplichtingen op grond van de Elektriciteitswet 1998 door het hoogspanningsnet niet in eigendom en beheer over te nemen van USG. USG is tegen dat besluit in beroep gegaan. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft het besluit van de ACM bij uitspraak van 4 juli 2023 vervolgens vernietigd. Het CBb stelt dat alleen het spanningscriterium en niet de transportfunctie relevant is om te bepalen of een net kwalificeert als een landelijk hoogspanningsnet. Het CBb concludeert daarom dat het 150 kV-net van USG moet worden aangemerkt als landelijk hoogspanningsnet. Omdat TenneT zichzelf heeft aangewezen als beheerder van het landelijk hoogspanningsnet is zij verplicht het net van USG te beheren en in eigendom over te nemen. Het CBb heeft de ACM opgedragen om binnen 8 weken een nieuw besluit te nemen.

Nieuw besluit

De ACM heeft op 29 augustus 2023 een nieuw besluit genomen waarin zij de klacht van USG gegrond verklaart en vaststelt dat TenneT in strijd heeft gehandeld met de Elektriciteitswet (artikel 10a, vierde lid) door het 150kV-net van USG niet in eigendom en beheer over te nemen. Het net van USG wordt bedreven op hoogspanningsniveau en is daarmee onderdeel van het landelijk hoogspanningsnet. Op grond van de wet dient het beheer en de eigendom van het landelijk hoogspanningsnet bij TenneT te liggen. Nu TenneT na verzoek om overname door USG weigert om het 150 kV-net over te nemen heeft zij in strijd gehandeld met haar wettelijke verplichtingen.

Bron: ACM, 11 oktober 2023, zaak ACM/20/039723