Terug naar nieuws

ACM start consultatie toekomstige reguleringsmethode netbeheerders

Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, Netwerken3 oktober 2023Jacques van de Worp

Toezichthouder ACM oriënteert zich met een consultatie breed op de methode voor tariefregulering die het beste past bij de energietransitie. VEMW zal hierop reageren en heeft een initiatief genomen om over ruim een week met betrokken partijen in de keten (bedrijven, beleidsmaker, toezichthouder, netbeheerders) aan tafel te gaan zitten om én de urgentie van de uitdagingen op de agenda te krijgen én oplossingsrichtingen te identificeren.

Methodebesluit

ACM stelt jaarlijks de tarieven van netbeheerders vast op basis van een vooraf bepaalde methode om de doelmatige kosten te vast te stellen voor een aantal jaren (3 - 5 jaar). Per 2027 gaat een nieuwe periode in. De te bepalen methode voor die periode moet netbeheerders voldoende inkomsten kunnen bieden om hun wettelijke taken uit te voeren, moet afnemers beschermen tegen overwinsten en netbeheerders voldoende ruimte geven om op tijd de benodigde investeringen in de energietransitie te kunnen doen. Vanwege de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie wordt er steeds minder aardgas gebruikt en moet er steeds meer (duurzame) elektriciteit getransporteerd worden. Om dat mogelijk te maken moeten netbeheerders de komende jaren vele miljarden euro’s investeren in de uitbreiding en aanpassing van netten.

Consultatie

De ACM beschrijft in het consultatiedocument een aantal belangrijke thema’s bij de regulering van netbeheerders. Per onderwerp heeft de ACM vragen opgenomen. De reacties van partijen op deze consultatie moeten bijdragen aan de totstandkoming van een reguleringsmethode die voldoende rekening houdt met – en een balans vindt tussen - de drie pijlers van energiegebruik, te weten betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Geïnteresseerde partijen kunnen tot en met vrijdag 10 november reageren op het consultatiedocument via REG2027@acm.nl. Op donderdagochtend 12 oktober zal een hybride informatiebijeenkomst plaatsvinden. Kort na afloop van de sluitingsdatum zal de ACM de consultatiereacties publiceren op haar website.

VEMW zal op de consultatie reageren en heeft een initiatief genomen om over ruim een week met betrokken partijen in de keten (bedrijven, beleidsmaker, toezichthouder, netbeheerders) aan tafel te gaan zitten om én de urgentie van de uitdagingen op de agenda te krijgen én oplossingsrichtingen te identificeren.

Bron: VEMW, ACM