Terug naar nieuws

Nieuwe regels m.b.t. de verdeling van congestie-inkomsten

Inkomsten komen uit veiling van capaciteit op marktzones

Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving12 september 2023Jacques van de Worp

Het Europees agentschap Acer heeft 8 september een voorstel van de Europese transmissiesysteembeheerders elektriciteit (ENTSOE) gepubliceerd over de methode voor verdeling van congestie-inkomsten voor de Europese elektriciteitsmarkten.

Congestie

Congestie, ook wel filevorming op de elektriciteitsnetten genoemd, ontstaat wanneer er een beperkte capaciteit is om elektriciteit tussen verschillende gebieden te transporteren. In Europa hebben we gekozen om bepaalde congesties te accepteren, resulterend in verschillende biedzones. Zo is Duitsland een andere biedzone dan Nederland, en hebben deze twee landen dus een andere elektriciteitsprijs. Bijna elke lidstaat is een eigen biedzone.
Interconnectoren zijn verbindingen tussen biedzones. Omdat de interconnectoren beperkte vermogens aankunnen, wordt de capaciteit van de interconnectoren geveild voor de marktpartijen die er gebruik van willen maken. Om bijvoorbeeld elektriciteit opgewekt uit België naar Nederland te transporteren, moet dus betaald worden voor de interconnectorcapaciteit die wordt gebruikt. Dit betekent dat de congestie op de interconnector leidt tot inkomsten. Er is een wettelijk vastgestelde methodologie om deze inkomsten te verdelen. Dit is de congestie-inkomensverdelingsmethodologie. Deze bepaalt hoe de resulterende inkomsten, gegenereerd uit de veiling van de schaarse interconnectorcapaciteit, worden verdeeld over de transmissiesysteembeheerders (in Nederland is dat TenneT) om een doeltreffende en doelmatige werking van de elektriciteitsmarkt te waarborgen.

Wijziging

Het wijzigingsvoorstel is gebaseerd op de Europese regulering (Verordening (EU) 2015/1222 van 24 Juli 2015) m.b.t. Capaciteit Allocatie en Congestie Management (CACM). Het bevat twee belangrijke wijzigingen. Allereerst beoogt het oplossingen te bieden om zogenaamde niet-intuïtieve stromen aan te pakken. Daarvan is sprake wanneer elektriciteit van een biedzone met hoge naar een biedzone met lagere prijzen stroomt. Door de wijziging moet een niet-discriminerende behandeling van alle transmissiesysteembeheerders (TSB's) plaatsvinden, in lijn met de Europese CACM verordening. Daarnaast specificeert het voorstel hoe congestie-inkomsten die worden gegenereerd door de uitwisseling van balanceringscapaciteit en het delen van reserves, moeten worden verdeeld over de TSB's.

Procedure

ACER zal uiterlijk op 5 januari 2024 een besluit nemen over het voorstel van ENTSOE, na overleg met de systeembeheerders en de nationale regelgevende instanties.

Bron: ACER, het Europees agentschap voor samenwerking tussen de Europese nationale toezichthouders op de energiemarkten