Terug naar nieuws

Tussentijdse uitbreiding EIA Energielijst met belastingvoordeel voor bedrijven

Klimaat Besparing, Emissie4 september 2023Jacques van de Worp

De Energielijst van de EIA-regeling is uitgebreid voor bepaalde investeringen in de CO2-afvang voor permanente opslag, warmte- en/of koudenetten en de glastuinbouw.

Energielijst

De Energielijst is de basis van de fiscale EIA-regeling, de Energie InvesteringsAftrek. Al meer dan 25 jaar is de EIA een stevige financiële prikkel voor Nederlandse ondernemingen om te investeren in energiezuinige maatregelen (energiebesparing), CO2-vermindering en het toepassen van duurzame energie. Op de Energielijst staan verschillende innovatieve, energiebesparende en duurzame energietechnieken. Een ondernemer kan met de regeling 45,5 procent van de investeringskosten aftrekken van de winst en betaalt op die manier minder belasting.

Uitbreiding

De tussentijdse aanvullingen van de Energielijst 2023 gelden voor:

  • Investeringen in CO2-afvang voor permanente opslag. De regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) ondersteunt niet alle investeringen in deze techniek. Daarom blijft financiële stimulering vanuit de EIA ook voor deze techniek noodzakelijk;
  • Investeringen in de glastuinbouw waarvoor ook subsidie vanuit de regeling Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG) is gegeven. Daarmee is een vorig jaar geschrapte optie nu weer mogelijk gemaakt;
  • Investeringen in warmte- en/of koudenetten. Deze regeling is vorig jaar geschrapt in de veronderstelling dat deze infrastructuur op andere wijzen voldoende financieel gestimuleerd wordt, onder andere via de Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS). Nu blijkt EIA-stimulering naast deze nieuwe subsidie nog steeds noodzakelijk is voor een succesvolle overgang naar duurzame energie.

Procedure

De Energielijst 2023 is dus tussentijds aangepast op bovenstaande investeringen. Aanpassingen die ook met terugwerkende kracht gelden voor deze investeringen gedaan vanaf 1 januari tot en met 4 september 2023. Ondernemers kunnen de investeringen melden tot en met 4 december 2023. Zoals gewoonlijk verwacht RVO eind december de Energielijst voor 2024.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)