Terug naar nieuws

Gate terminal start bouw 4e LNG-tank in Rotterdamse haven

Invoer van vloeibaar aardgas groeit in belang

Gassen Markt, Levering24 augustus 2023Jacques van de Worp

Gate terminal en haar aandeelhouders Gasunie en Vopak hebben de definitieve investeringsbeslissing genomen om de LNG-terminal op de Maasvlakte uit te breiden met een vierde tank. Die tank gaat een inhoud van 180.000 m3 krijgen, waarmee de hervergassingscapaciteit met 4 mrd m3 per jaar wordt uitgebreid. De nieuwe capaciteit is al verhuurd op basis van langlopende overeenkomsten met marktpartijen. De nieuwe tank zal naar verwachting tweede helft 2026 operationeel zijn.

Gate

De eerste LNG terminal in Nederland - Gate - is sinds 2011 operationeel. De terminal van Gasunie en Vopak speelt inmiddels een cruciale rol in de levering en beschikbaarheid van gas in Nederland en haar buurlanden. Als alle geplande projecten op de terminal zijn afgerond zal deze een totale hervergassingscapaciteit hebben van 20 mrd m3 per jaar. De uitbreiding past in een breder pakket aan voorgenomen en al gerealiseerde maatregelen, waaronder de realisatie van een drijvende LNG-terminal (Floating Storage Regasification Units, FSRU’s) in Eemshaven (EemsEnergyTerminal) vorig jaar, om het verlies van Russisch aardgas te compenseren en schaarste van aardgas op de Europese gasmarkt te verminderen.

Investering

De totale investering in de genoemde uitbreiding bedraagt zo'n 350 mln euro. De beoogde financieringsstructuur is gebaseerd op ca. 15 procent eigen vermogen en 85 procent ‘non-recourse’ projectfinanciering, waarvoor verplichtingen zijn aangegaan. De projectfinanciering zal volgens verwachting van Gasunie en Vopak eind 2023 zijn afgerond.

Actueel

In het gasjaar 2020-2021 is meer dan 10 mrd m3 LNG geïmporteerd. De invoer van LNG steeg in het afgelopen gasjaar 2021-2022 verder met 57 procent en zal het lopende gasjaar verder toenemen. Het binnenlands verbruik in Nederland bedroeg vóór de gascrisis zo’n 40 bcm en is inmiddels door de hoge gasprijzen met een kwart afgenomen. Het CBS maakte vandaag bekend dat in het eerste halfjaar van 2023 bijna 16 mrd m3 aardgas is verbruikt: 10 procent minder dan in het eerste halfjaar van 2022, toen al sprake was van een forse daling(!). Met name de industrie, elektriciteitscentrales en huishoudens verbruikten minder aardgas. De invoer van LNG is in het eerste halfjaar met bijna 50 procent gestegen.

Bron: https://www.gasunie.nl/nieuws/gate-terminal-start-bouw-4e-lng-tank-in-rotterdamse-haven