Terug naar nieuws

Besluit vervuilingswaarde ingenomen water aangepast. Uw mening telt!

Afvalwater Wet- en regelgeving10 juli 2023Roy Tummers

Het Besluit vervuilingswaarde ingenomen water is recent aangepast. Hierin is nu een praktische regeling opgenomen om voor bedrijven die nu gebruik maken van de tabel met bedrijfscategorieën. Dit was reeds aangekondigd bij de behandeling van het wetsvoorstel voor aanpassing van de meest urgente knelpunten van het belastingstelsel van de waterschappen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil nu graag weten wat partijen van deze regeling vinden.

Vervuilingswaarde bepalen
Het Besluit vervuilingswaarde ingenomen water beschrijft op welke manier de vervuilingswaarde van afvalwater wordt bepaald, ten behoeve van de zuiverings- en verontreinigingsheffing. Deels gebeurde dit aan de hand van een indeling naar bedrijfscategorieën en bijbehorende vervuilingswaarde van het afvalwater. Deze indeling is echter verouderd en niet altijd goed toepasbaar. Dit heeft ertoe geleid dat wordt voorgesteld niet langer met bedrijfscategorieën te werken. In plaats daarvan wordt voor bepaalde bedrijven een regeling opgenomen om op praktische wijze de vervuilingswaarde van het afvalwater voor het betreffende bedrijf te bepalen.

Tabelbedrijven
Het besluit is relevant voor de zogenaamde tabelbedrijven. Dit zijn bedrijven waarvoor geldt dat de vervuilingswaarde niet hoeft te worden berekend met behulp van door meting, bemonstering en analyse verkregen gegevens. In plaats daarvan wordt uitgegaan van de hoeveelheid ingenomen water en zogenaamde afvalwatercoëfficiënt. Dit is de coëfficiënt die aangeeft wat de vervuilingswaarde is per m3 ingenomen water. In Waterschapswet zijn 15 klassen opgenomen met bijbehorende afvalwatercoëfficiënten. Ter vervanging van de tabel met bedrijfscategorieën is gezocht naar een andere eenvoudige benadering.

Internetconsultatie
U kunt van 4 juli tot en met 27 augustus via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting. Wij roepen u op om van deze mogelijkheid gebruik te maken als het besluit voor uw organisatie van belang is. U kunt er ook voor kiezen om via VEMW te reageren. In dat geval dient u uw reactie uiterlijk op 21 augustus aanstaande te sturen naar: tr@vemw.nl.