Terug naar nieuws

VEMW: zorgplicht drinkwater óók van toepassing op drinkwatervoorziening bedrijven

Drinkwater Beleid en toezicht2 juni 2023Roy Tummers

Drinkwaterbedrijven en overheden zorgen er samen voor dat de openbare drinkwatervoorziening duurzaam wordt veiliggesteld. Dit wordt de ‘zorgplicht drinkwater’ genoemd. Drinkwater is niet alleen van belang voor huishoudens maar is ook cruciaal voor bedrijvigheid, economische groei en werkgelegenheid. Het is van groot belang dat de zorgplicht van drinkwater óók van toepassing is en blijft op de drinkwatervoorziening van bedrijven die water van drinkwaterkwaliteit nodig hebben. Dat bepleit VEMW in aanloop naar het Commissiedebat Water op 7 juni a.s. in de Tweede Kamer.

Drinkwaterafhankelijke economie

Water is zeer belangrijk voor de Nederlandse economie. Waterafhankelijke bedrijven zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor bijna 20% van onze economie. Een economie zonder voldoende water van goede kwaliteit is ondenkbaar. Drinkwater, geleverd door de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven, wordt door bedrijven vooral gebruikt voor hoogwaardige toepassingen zoals de productie van voedingsmiddelen en dranken of voor specifieke industriële processen zoals de productie van machines waarmee computerchips kunnen worden gemaakt. Voor andere toepassingen worden veelal andere bronnen gebruikt (bijvoorbeeld oppervlaktewater).

Brede zorgplicht

Minister Harbers heeft in de Tweede Kamer aangegeven dat de leveringsplicht van drinkwaterbedrijven slechts geldt voor huishoudelijk gebruik. Dat is een engere interpretatie dan voorheen werd gehanteerd. VEMW wijst erop dat in de Drinkwaterwet staat dat de drinkwatervoorziening een brede maatschappelijke functie heeft en van groot belang is voor de volksgezondheid, het welzijn én de welvaart van Nederland. De overheid heeft de wettelijke (zorg)plicht om de drinkwatervoorziening op grond daarvan duurzaam veilig te stellen. VEMW maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen van de veranderende interpretatie voor de invulling van de zorgplicht door overheden inzake de drinkwatervoorziening aan bedrijven. Volgens VEMW maken een doelmatig waterbeheer, een optimale benutting van de kostbare openbare infrastructuur én de regionale economie en werkgelegenheid het noodzakelijk dat de drinkwatersector bedrijven die water van drinkwaterkwaliteit nodig hebben, zo goed mogelijk kan bedienen. Op basis van Europese regelgeving zijn de levensmiddelen- en geneesmiddelenindustrie sowieso verplicht drinkwaterkwaliteit te gebruiken.

Economische belangen in plan- en besluitvorming

VEMW wijst behalve op de zorgplicht ook op de noodzaak om (water)economische belangen te betrekken bij de ruimtelijke plan- en besluitvorming; niet alleen op landelijk niveau maar ook op regionaal (provincies) en lokaal niveau (gemeenten). Dit is nodig om de verslechtering van het vestigingsklimaat voor waterafhankelijke bedrijven een halt toe te roepen. Het bevorderen van de concurrentiepositie van waterafhankelijke sectoren is immers één van de hoofddoelen van het Deltaprogramma Zoetwater.