Terug naar nieuws

Industrie verwacht 15 procent meer te investeren in 2023

Verschillen tussen industriƫle sectoren groot

Klimaat Markt, Besparing, Emissie24 mei 2023Jacques van de Worp

In 2023 verwachten producenten - vooral raffinaderijen en chemische industrie - 15 procent meer te investeren dan in 2022. Bij de industrie als geheel was de gerealiseerde investeringsstijging in 2022 ca. 13 procent. Bijna 20 procent van de verwachte investeringen wordt ingezet voor verduurzaming en energiebesparing. Dit meldt het CBS op basis van de voorjaarsenquête investeringsverwachtingen onder bedrijven met 10 of meer werknemers in de industrie.

Onderzoek

De gegevens voor het voorjaarsonderzoek heeft het CBS verzameld van half januari tot half mei 2023. Het gaat om investeringen in materiële vaste activa die dit jaar nog in gebruik genomen worden, zoals gebouwen, machines, vervoersmiddelen en computers. De verwachte toename in 2023 komt deels door investeringen die al in 2022 in gebruik genomen zouden worden, maar die zijn uitgesteld tot 2023.

Vandaag meldde het CBS overigens dat in het eerste kwartaal van 2023 de omzet van de industrie 4,1 procent hoger is dan een jaar eerder. Dat was minder dan in de eerdere kwartalen de afgelopen twee jaar, maar positiever dan de omzetverwachtingen in het voorgaande kwartaal. 

Sectorverschillen

Raffinaderijen en de chemische industrie verwachten in 2023 zo'n 30 procent meer te investeren dan in 2022. Producenten in de metaalindustrie verwachten ruim een zesde meer te investeren. De verschillen tussen sectoren zijn groot. Producenten uit de textielindustrie gaan ervan uit 23 procent minder te investeren in 2023 t.o.v. 2022, waar ze in 2022 nog 38 procent méér investeerden dan in 2021. Ook ondernemers uit de papier- en grafische industrie en de transportmiddelenindustrie zijn negatiever ingesteld voor 2023. 

De gerealiseerde investeringen stegen weer na de dip in coronajaar 2021. Alleen de hout- en bouwmaterialenindustrie investeerde in 2022 minder dan een jaar eerder. De investeringsverwachtingen van ondernemers in de industrie wijken vaak een paar procentpunt af van de uiteindelijke investeringen. Dit komt mede doordat investeringen later dan gepland gereed zijn, of worden uitgesteld.

Vergroening

Van het totale bedrag aan verwachte investeringen in 2023 wijzen industriële producenten 4 procent toe aan circulair produceren, waaronder het hergebruik van grondstoffen en afvalstoffen, en 8 procent aan energiebesparing. Hierbij kan gedacht worden aan isolatie, warmtepompen en zonnepanelen. Producenten geven aan dat zo’n 7 procent van de verwachte investeringen te maken heeft met vermindering van uitstoot. Voor de chemische industrie is dit zelfs 15 procent.

Bron: CBS