Terug naar nieuws

Filevorming op de elektriciteitsnetten neemt schrikbarend toe

VEMW: bied industrie realistische kansen om als vliegwiel van de transitie te fungeren

Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken9 mei 2023Jacques van de Worp

Op de wachtlijst voor een aansluiting op de openbare elektriciteitsnetten staan inmiddels 5600 aanvragers. Ruim 60 procent van de aanvragers wil een uitbreiding van de bestaande aansluiting en in bijna 40 procent van de gevallen betreft het een nieuwe aansluiting. Hierbij gaat het zowel om invoeders zoals zonneparken, als bedrijven die hun warmtevraag willen elektrificeren door een e-boiler of warmtepomp. Dat blijkt uit een uitzending van Pointer. De cijfers zijn van Netbeheer Nederland.

Vliegwiel

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “De Klimaat- en Energieverkenning KEV 2022 van PBL laat zien dat de industrie de emissiereductie reeds voortvarend ter hand neemt in lijn met de doelstellingen van het Klimaattakkoord. Het is nu zaak om vanuit de verhoogde doelstellingen van de regering - Klimaatpakket van 26 april jl - en de Europese Commissie - Fit-for-55-pakket - realistisch verder te gaan met de uitvoering van de emissiereductie opgave. Helaas moeten we met de gepresenteerde cijfers opnieuw vaststellen dat de elektriciteitsvoorziening nu al kraakt in al haar voegen. Nieuwe infrastructurele capaciteit laat op zich wachten door langlopende vergunningsprocessen en financieringsvraagstukken, of simpelweg omdat deze te laat gepland is. Industriële bedrijven die willen elektrificeren met een e-boiler of warmtepomp worden daardoor ernstig geremd in de uitvoering, terwijl ze met het aankondigde normerings- en beprijzingsbeleid de kosten alleen maar zien oplopen. Deze ontwikkelingen moeten snel omgebogen worden om de kansen die de industrie kan en wil bieden als vliegwiel van de transitie te verzilveren.”