Terug naar nieuws

TenneT presenteert plan om voorbereid te zijn op forse groei elektrificatie

VEMW: focus op effectieve oplossing nu boven efficiëntie in toekomst

Elektriciteit Netwerken14 april 2023Jacques van de Worp

TenneT heeft met ‘Target Grid’ een plan gepresenteerd voor het elektriciteitsnet van de toekomst. De toenemende netcongestie wordt aangepakt met onder meer een forse uitbreiding van de netten, waaronder een gelijkstroomnet. Het plan moet de komende jaren volledig uitgewerkt worden om vanaf 2030 te kunnen bouwen en ontwikkelen. Volgens VEMW moet de focus nu liggen op een effectieve oplossing van de - infrastructuur gerelateerde - uitdagingen waar energiegebruikers zich voor gesteld zien.

Energietransitie

Er wordt volop verduurzaamd. In steeds groter wordende mate worden fossiele brandstoffen vervangen voor duurzame alternatieven. Deze duurzame alternatieven berusten in de meeste gevallen op elektriciteit. Deze elektrificatie van de energiebehoefte in de samenleving zet een enorme druk op de elektriciteitsvoorziening in Nederland, en dat leidt inmiddels tot filevorming op de netten: netcongestie. De uitdaging voor netbeheerders is om voldoende capaciteit te kunnen leveren voor deze elektrificatie.

Net uitbreiding

In de plannen van TenneT worden zowel wisselstroom (AC) als gelijkstroom DC) opgenomen. De uitbreiding en ontwikkeling in het gepresenteerde plan legt de nadruk op het DC-net. Een uitbreiding die gaat plaatsvinden in vier fases. De eerste DC-projecten zullen aan de kust aangelegd worden. Deze kunnen vervolgens de offshore windenergie radiaal naar het vaste land transporteren. In de tweede fase zal een DC-hub in Limburg (Maasbracht) het industriecluster Chemelot bedienen. Een DC-hub in Zeeland zal het Nederlandse net verder kunnen ondersteunen. De derde fase betreft de ontwikkeling van internationale offshore-verbindingen en -hubs om het delen van opgewekte (wind)energie te vergemakkelijken en de leveringszekerheid te vergroten. In de laatste fase zullen de resterende windgebieden op de netten van Nederland, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Noorwegen worden gekoppeld waardoor een groot net ontstaat met mogelijkheden voor energiedeling en een grote leveringszekerheid.

Tijdlijnen

In het plan Target Grid worden twee tijdlijnen uitgezet. De eerste voor de periode tot 2030, en de tweede voor de kortere termijn 2023-2024. Op korte termijn (Q2-Q3-2023) is het plan van TenneT om met de verschillende stakeholders rond te tafel te gaan. In Q4-2023 zal TenneT de plannen verder uitwerken en de investeringen alloceren. TenneT voorziet om tussen 2025 en 2030 de plannen voor Target Grid volledig uit te werken en alle voorbereidingen te treffen om vanaf 2030 daadwerkelijk te beginnen met de bouw en ontwikkeling.

Ruimte voor aanpassingen

TenneT hamert in de plannen meermaals op het feit dat Target Grid geen definitief doel op zich is maar een strategische aanpak om de elektrificatie te faciliteren en de bijbehorende problematiek zoals netcongestie op te lossen. Binnen deze strategische aanpak is ruimte voor inbreng vanuit stakeholders en nieuwe innovatie. In het verlengde hiervan benadrukt TenneT dat Target Grid gebaseerd is op aannames en dat nieuwe relevante ontwikkelingen daarom ook meegenomen zullen worden in verdere uitwerkingen van de plannen.

Pro-actief en effectief

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “de plannen die TenneT presenteert kunnen voorkomen dat de problemen waar energie gebruikende bedrijven nu mee geconfronteerd worden toekomstige elektrificatie belemmeren. Wanneer bedrijven nu concrete stappen willen maken in het reduceren van hun energie- (commodity) en klimaatkosten (CO2-emissies) lopen zij tegen de beperkingen aan van het elektriciteitsnet. Daarom is het van groot belang dat de elektriciteitsinfrastructuur pro-actief wordt uitgebreid en verzwaard. Met het Target Grid plan van TenneT kan dat nu al, én robuust én realistisch, omdat een aantal investeringen in een nieuwe hoogspanningsring of -ruggegraat met een gering risico kan worden gerealiseerd. Zo weten we dat veel opwekvermogen van windparken op zee er gaat komen en zal de industrie in de vijf grote industrieclusters hun energievraag in belangrijke mate gaan elektrificeren. Gelet op de urgentie, vanuit de verduurzamingsopgave en de oplopende congestieproblemen, moet de  focus liggen op de meest effectieve, pro-actieve bijdragen die TenneT en andere netbeheerders nú kunnen leveren in plaats van te blijven studeren op het meest efficiënte scenario voor 2050.”

Bron: TenneT