Terug naar nieuws

Voorstel voor Europees PFAS-verbod gepubliceerd

Afvalwater Wet- en regelgeving7 februari 2023Roy Tummers

Vandaag ziet het voorstel voor een Europees verbod op PFAS het levenslicht. Het verbod gaat gelden voor de productie, gebruik, verkoop en import van ruim 10.000 chemische stoffen, die in duizenden producten zitten die we elke dag gebruiken. Het beoogt vervuiling van onze leefomgeving met PFAS een halt toe te roepen. Het Europese verbod is een initiatief van Nederland en Duitsland.

PFAS alomtegenwoordig

PFAS is een verzamelnaam voor zo’n tienduizend chemische stoffen, door de mens gemaakt. Ze hebben handige eigenschappen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld regenjassen water- en vuilafstotend maken of zorgen dat de koekenpan niet aankoekt. Maar ze zitten ook in andere producten zoals zonnepanelen, make-up en telefoons. PFAS breken niet of nauwelijks af. Sommige stoffen uit de PFAS-groep zijn vermoedelijk kankerverwekkend, of zijn op andere manieren slecht voor de gezondheid. Door alle PFAS is één keer te verbieden, is er helderheid en gelijkheid voor bedrijven die ze gebruiken. Het verbod geldt nog niet voor specifieke productgroepen als medicijnen, biociden en gewasbeschermingsmiddelen.

Europees verbod

Nederland heeft er bewust voor gekozen om PFAS in Europees verband te verbieden. Omdat het in heel veel producten zit en ook via bijvoorbeeld de rivieren ons land binnenkomt, zet een Europees verbod veel meer zoden aan de dijk dan alleen een binnenlands verbod. De komende periode gaat het voorstel in een zes maanden durende consultatie. Daarna geven twee wetenschappelijke comités hun advies over het voorstel en dat wordt met het voorstel ingediend bij de Europese Commissie. De verwachting is dat de Europese Commissie in 2025 een definitief voorstel voor een verbod voorlegt voor besluitvorming door de lidstaten. In dat voorstel zijn dan ook overgangstermijnen opgenomen, zodat bedrijven voldoende tijd hebben om hun productieproces volledig PFAS-loos te maken.

Actieprogramma PFAS

Bedrijven de PFAS gebruiken moeten op zoek naar alternatieven die niet of aanzienlijk minder schadelijk zijn voor het milieu. In samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat licht VNO-NCW ondernemers momenteel voor. Daar is het Actieprogramma PFAS voor opgezet. Ondernemers krijgen onder meer informatie over alternatieven. Of als die er nog niet zijn, worden ze geholpen met het vinden van subsidies om die te ontwikkelen.