Terug naar nieuws

VEMW publiceert position paper geclausuleerd transportrecht

Elektriciteit Netwerken2 februari 2023Matthieu van den Beld

VEMW publiceert vandaag haar formele position paper over het geclausuleerde elektriciteitstransportrecht. Door middel van het geclausuleerde transportrecht worden aangeslotenen in staat gesteld te investeren in de toenemde behoefte aan flexibiliteit. 
Deze flexibiliteit kan namelijk helpen de schaarser wordende netwerkinfrastructuur vollediger te benutten.

Geclausuleerd transportrecht

Het 'VEMW position paper geclausuleerd transportrecht' is tot stand gekomen in de context van een aantal lopende discussies waarin wordt gezocht naar doeltreffende en doelmatige manieren om de schaarser wordende elektriciteitsinfrastructuur beter te benutten. Deze discussies vinden onder meer plaats in formele gremia zoals het Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten (GEN), m.b.t. bijvoorbeeld het codewijzigingsvoorstel 'non-firm ATO'. Daarnaast is de toezichthouder ACM een formeel consultatieproces gestart over de waardering van alternatieve transportrechten. Bovendien vinden er informele discussies plaats, bijvoorbeeld als het gaat om een herziening van de  grootverbruikers tarievensystematiek (o.m. een tijdsafhankelijk nettarief). Naast deze trajecten zijn er ook nog informele werkgroepen gestart, bijvoorbeeld door de gezamenlijke netbeheerders, om een systematiek voor non-firm capaciteit nader in te vullen.

VEMW beoogt met dit position paper een constructieve, integrale bijdrage te leveren op basis van inhoudelijke argumenten. Wij vertrouwen erop dat daarmee de paper een aanzet is tot een samenhangende discussie met stakeholders. 

De VEMW position paper vindt u hier.