Terug naar nieuws

ACM legt in 2023 focus op uitdagende energiemarkt

Energiecrisis en klimaatopdracht vragen om meer en gerichter toezicht

Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht, Markt26 januari 2023Jacques van de Worp

Toezichthouder ACM legt in 2023 de focus op de energiemarkt. Met een strenger toezicht op energiebedrijven, de publicatie van meer marktgegevens om de energiemarkt transparanter te maken, en de verduurzaming en digitalisering van de economie.

Uitdagingen

Naast de energietransitie levert de energiecrisis een scala aan uitdagingen op de energie- en andere markten, de energiemarktspelers, en de industrie en andere sectoren in de economie. De betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de voorziening staan sinds het geopolitieke conflict rond Oekraïne onder toenemende druk. Om het vertrouwen in de markt overeind te houden vraagt dat een extra en meer gerichte inspanning van de toezichthouder.

Bijdrage

De ACM beoogt met haar toezicht een bijdrage te leveren aan - het versnellen van - de energietransitie, en te voorkomen dat burgers en bedrijven in de problemen komen door grote prijsschokken in de energiemarkten. Daarom scherpt de ACM het toezicht op energieleveranciers aan. Om de concurrentie onder energieleveranciers aan te jagen en de markt transparanter te maken, publiceert de ACM vanaf februari elke maand een energiemonitor. Er komt een nieuwe regeling voor opzegvergoedingen zodat energieleveranciers weer vaste contracten gaan aanbieden.

Om de energietransitie te versnellen, gaat de ACM stimuleren dat energiebedrijven het elektriciteitsnet slimmer benutten. Ook komen er nieuwe richtlijnen om beter zicht te houden op de investeringsplannen van energienetbeheerders. De toezichthouder gaat bedrijven helpen die willen samenwerken om duurzame doelen te bereiken om binnen de wettelijke kaders te blijven.

Focus

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: "de meerdere maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan zijn enorm en complex als het gaat om realisatie van de klimaatafspraken, en de gevolgen die het geopolitieke conflict rond Oekraïne heeft voor de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energievoorziening voor burgers en bedrijven. Daarvoor is het van toenemend belang dat een onafhankelijke toezichthouder door transparant toezicht en adequate handhaving het vertrouwen in de voorzieningen en de markten overeind weet te houden. Wij putten vertrouwen uit de focus die ACM legt in haar activiteiten voor 2023 en zullen waar nuttig en noodzakelijk het belang benadrukken op de uitvoering daarvan."