Terug naar nieuws

Netbeheerders moeten meer rekening houden met ontwikkelingen energietransitie

Maakbaarheidsprobleem moet sneller aangepakt worden

Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken25 januari 2023Jacques van de Worp

De netbeheerders moeten meer rekening houden met de ontwikkelingen in de energietransitie. Het aanbod én de vraag aan koolstofarme energie groeit sneller dan de beschikbaarheid van elektriciteit transportcapaciteit. Netbeheerders moeten ook meer financiële ruimte krijgen van hun aandeelhouders om proactief netverzwaringen uit te voeren. Pak deze problemen aan en los het maakbaarheidsprobleem (menskracht en vergunningen) versneld op. Dat is de boodschap van Hans Grünfeld (VEMW) in De Hofbar van gisteren.

Algemeen directeur Hans Günfeld ging in het TV-programma De Hofbar in op het toenemende probleem van filevorming op de elektriciteitsnetten. Ondernemers gaan in het kader van de klimaatafspraken hun warmtebehoefte elektrificeren en worden dan geconfronteerd met netbeheerders die waarschuwingsbrieven sturen met dreigende boetes en zelfs afsluiting. De bedrijven worden dus niet beloond maar juist bestraft voor goed gedrag.

Hans Grünfeld: "we hebben hier te maken met een urgent maatschappelijk probleem. Het investeringsplanningsproces moet transparanter en inclusiever, met betrokkenheid van bij wet aangewezen vertegenwoordigers van netgebruikers. De netbeheerders zeggen te weinig menskracht te hebben om de beschikbaarheid van netcapaciteit te vergroten door uitbreiding  van de transportnetten. Dit probleem vereist aandacht, net als de vergunningverleningsprocedures die erg veel tijd kosten. De netbeheerders moeten daarnaast meer financiële ruimte krijgen van hun aandeelhouders - het rijk, provincies en gemeenten - om sneller en proactiever investeringen te doen. Dat is nodig omdat bij ontwikkelingsprojecten, zoals ook in het kader van de energietransitie, de investeringen in de noodzakelijke infrastructuur altijd vooroploopt op het kunnen ontplooien van de bedrijfsactiviteiten. De kosten gaan voor de baat uit en die kosten kunnen met relatief geringe risico's worden terugverdiend met een redelijk rendement erbovenop."

 Kijk en luister hier het fragment van De Hofbar (minuut 16:49 Hans Grünfeld)