Terug naar nieuws

Minister geeft taak vulling gasbergingen 2024 aan EBN

Gassen 13 december 2022Matthieu van den Beld

Met de Kamerbrief “betreft gasleveringszekerheid en gasopslagen” informeren minister Jetten en staatsecretaris Vijlbrief de kamer over de maatregelen die momenteel genomen worden om de leveringszekerheid te garanderen voor de komende jaren. In de brief gaan zij in op zowel de importcapaciteit van LNG als de vulling van de gasbergingen. Cruciaal voor de leveringszekerheid is de besparing van gas binnen Nederland van 8 bcm t.o.v. het gemiddelde van de afgelopen jaren.

Vulling van de gasbergingen

Afgelopen jaar verplichtte de EU om de gasbergingen tot 80 % te vullen. Dit doel is door de lidstaten behaald. Deze vulverplichting heeft, naar men verwacht, grote invloed gehad op de gasprijs doordat gas voor elke prijs gekocht moest worden om de gasbergingen te vullen. Voor komend jaar legt de EU een vulverplichting op tot 90%. De minister wil dit invullen d.m.v. een opdracht aan EBN en door middel van een verlenging van de subsidiemaatregel. EBN krijgt de opdracht om bergermeer te vullen met 15-20 TWh aan aardgas. Dit dient EBN te bereiken door deze winter zo min mogelijk te onttrekken uit de gasopslagen en gas aan te kopen komende zomer. Om de markt minimaal te verstoren en de kosten te dempen stelt de minister een maximale negatieve spread en een maximale aankoopprijs in.

Voor de overige gasopslagen heeft de minister afgelopen jaar een subsidieregeling opgetuigd. Deze regeling subsidieert bedrijven om gas op te slaan als er een negatieve spread is en zij verlies maken op het vullen van de bergingen. De minister is voornemens om deze regeling voort te zetten.

Hans Grünfeld, algemeen directeur van VEMW: “Het is verstandig dat de minister de leveringszekerheid voor komende winters zeer serieus neemt. Diverse instanties, waaronder de IEA, hebben aangegeven dat de vulling van de bergingen voor met name de winter 2023/24 een serieus probleem kan worden. De maatregelen die de minister neemt kunnen bijdragen aan een verbeterde leveringszekerheid. De kosten voor de maatregelen wordt bovenop de transporttarieven van gas verrekend door GTS. Dit maakt de problematiek van de hoge gasprijzen voor de industrie alleen maar groter.”