Terug naar nieuws

Gasunie onderzoekt mogelijkheden uitbreiding LNG importcapaciteit

Gassen Markt, Prijzen en tarieven12 december 2022Jacques van de Worp

Gasunie onderzoekt - na overleg met het ministerie van EZK - de mogelijkheden voor een verdere - tijdelijke - uitbreiding van de LNG-importcapaciteit in Nederland. Gasunie kijkt zowel naar bestaande (EemsEnergyTerminal en Gate) als naar mogelijke nieuwe locaties (drijvende terminal Terneuzen).

Schaarste

Gasunie GTS verwacht deze winter geen fysieke gastekorten in Nederland, mede als gevolg van het vullen van de gasbergingen en de uitbreiding van de importcapaciteit van LNG in Eemshaven (EemsEnergyTerminal) en op de Maasvlakte (Gate). De capaciteit van deze terminals is volledig geboekt.

De gasprijzen zijn wel nog steeds hoog, onder meer doordat er in Noordwest-Europa een structurele schaarste heerst. De gevolgen hiervan leiden tot een prijsopdrijvend effect in ons marktgebied en een vergroting van de prijsvolatiliteit. De druk op de prijzen kan verlicht worden door structurele energiebesparing, versnelling van de energietransitie en uitbreiding van de LNG-importcapaciteit in Nederland. Gasunie werkt naast uitbreiding van de LNG-importcapaciteit ook aan de aanleg van een nationaal waterstofnetwerk. Waterstof kan voor de komende twee à drie jaar echter nog niet de vraag naar aardgas vervangen.

Aanbodverruiming

Voor de korte termijn lijkt het realiseren van aanvullende LNG-importcapaciteit de meest aangewezen aanpak om de prijzen op de gasmarkt te stabiliseren. De extra LNG die via Nederland binnenkomt vermindert de aanbodschaarste en zou op die manier kunnen bijdragen aan het verlagen van de gasprijzen. Om een daling in deze gasprijs te kunnen nastreven kijkt Gasunie naar een tijdelijke verdere verruiming van de importcapaciteit tot en met de winter 2025/2026. Het gaat hierbij om maatregelen die al komende winter (2023/2024) ingezet kunnen worden en bij voorkeur al vóór het vulseizoen van de gasbergingen begint (april 2023).

Gasunie wil vanwege het belang van de transitie naar een duurzame energievoorziening deze uitbreiding op tijdelijke basis realiseren. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk onderdelen van de tijdelijke installaties na een paar jaar in te zetten voor het transport van waterstof.

Bron: Gasunie