Terug naar nieuws

CertQ en Vertogas gaan certificatie krachten bundelen

Klimaat Beleid en toezicht, Emissie21 november 2022Jacques van de Worp

CertiQ en Vertogas zijn voornemens om per 1 januari 2023 te fuseren. Beide bedrijven verstrekken Garanties van Oorsprong (GvO’s) in Nederland. CertiQ doet dat voor elektriciteit en hernieuwbare warmte, Vertogas voor groen gas en waterstof. Het gezamenlijke bedrijf krijgt de naam VertiCer B.V.

Effectieve bundeling

CertiQ en Vertogas zijn gemandateerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om Garanties van Oorsprong (GvO) en Certificaten van Oorsprong (CvO) uit te geven. Hiermee is er een 'full disclosure' van de herkomst en daarmee CO2-uitstoot van de energiedragers. De certificatie processen daarvoor zijn gebaseerd op dezelfde wet- en regelgeving en in de basis gelijk voor elke energiedrager. Aan de oorspronkelijke mandateringsopdracht zal vooralsnog niets veranderen.

Het ministerie zal per 1 januari 2023 de bestaande mandaten aan CertiQ en Vertogas vervangen door één gezamenlijk mandaat aan VertiCer. VertiCer moet in Nederland dé certificerende instantie worden voor GvO’s van de verschillende energiedragers. CertiQ en Vertogas zijn er van overtuigd dat zij met de bundeling van kennis en krachten de energiemarktspelers nog beter van dienst kunnen zijn. 

Harmonisatie

De Nederlandse bundeling moet ook een effectievere bijdrage leveren op het Europese speelveld. Ook Europees is er een sterke wens om de huidige GvO-systemen te harmoniseren. Nederland staat Europees gezien hoog aangeschreven als het gaat om de inrichting en uitvoering van het GvO-systeem. VertiCer zal door de fusie een nog belangrijker partner zijn in Europese gremia, om ook op Europees niveau te sturen op een doelmatig, robuust en transparant systeem. Dat vereenvoudigt en stimuleert vrije handel van GvO’s tussen de lidstaten binnen de Europese Unie en dat is van belang voor een voorspoedige energietransitie.

Eigendom

De voorgenomen fusie verandert de eigendomsverhoudingen van de bedrijven. Vertogas is nu eigendom van Gasunie Certification Holding B.V., CertiQ van TenneT TSO B.V. Met de fusie worden deze moederbedrijven elk voor 50 procent eigenaar van het nieuwe VertiCer B.V.

Veranderingen

Vertogas en CertiQ gaan de beoogde integratie verder vorm geven, met als doel één IT-platform en geharmoniseerde processen en tarieven. Dat proces zal naar verwachting in 2025 gereed zijn.

Zodra de fusie definitief is ontvangen de deelnemers / klanten informatie van VertiCer over de praktische veranderingen. Voor aanvullende vragen: servicedesk@certiq.nl

Bron: CertiQ