Terug naar nieuws

Landelijk onderzoek TenneT naar flexibel transportvermogen

Elektriciteit Netwerken18 november 2022Jacques van de Worp

TenneT gaat samen met de regionale netbeheerders en brancheorganisaties onderzoeken of het mogelijk is om het net te ontlasten op momenten dat de capaciteitsvraag te groot is om zo capaciteit te creëren. Het onderzoek moet meer inzicht geven waar extra ruimte op het bestaande net gevonden kan worden door flexibiliteit in te zetten.

Congestie

De netcapaciteit wordt steeds schaarser, leidend to filevorming op de elektriciteitsnetten. Alleen al bij landelijk netbeheerder TenneT ligt op dit moment in totaal voor meer dan 40 GW aan potentiële nieuwe aanvragen voor een aansluiting op het net: 4 keer het verbruik van heel Nederland op een normale dag. Dit vraagt steeds meer van het bestaande elektriciteitsnet. Reden voor TenneT om een nationale marktconsultatie op te starten. 

Onderzoek naar ‘spitsmijden’ 

Naast investeren in nieuwe transportcapaciteit worden verschillende mogelijkheden verkend om het bestaande net beter te benutten. Flexibel gebruik van het net is een van de opties om op de korte termijn capaciteitsruimte te realiseren. In lopende onderzoeken komt er nog relatief weinig flexibel vermogen beschikbaar, terwijl de potentie veel groter is. TenneT schat in dat momenteel slechts tien procent van het beschikbare flexibele vermogen wordt benut. Daarom start TenneT een landelijke marktconsultatie die onderzoekt waar er klanten zijn die tegen vergoeding tijdens piekmomenten het net willen ontlasten en bijvoorbeeld op andere momenten van de capaciteit op het net gebruik willen maken.

De netbeheerder kan tijdens de onderzoeksfase geen aanbod doen voor transportcapaciteit omdat het nog niet duidelijk is of de gevraagde transportcapaciteit daadwerkelijk beschikbaar is. De netbeheerder zal tijdens de onderzoeksfase en in overleg met de klant beoordelen welke stappen wel gezet kunnen worden in het aansluitproces zodat er zo min mogelijk vertraging zal optreden in diens projecten.

Investeringen

In heel Nederland investeert TenneT de komende tien jaar 13 miljard euro om het netwerk te versterken en uit te breiden. Hierbij worden er onder meer extra 'op- en afritten' naar de landelijke elektriciteits aangelegdnetten om de groeiende vraag en aanbod vanuit de regio’s beter te kunnen faciliteren. De uitbreidingen vinden de komende jaren fasegewijs plaats en moeten tot een verdubbeling tot verdrievoudiging van de capaciteit leiden.

Bron: TenneT