Terug naar nieuws

Belang opslag in energievoorziening groeit

Elektriciteit Warmte Besparing, Emissie17 november 2022Jacques van de Worp

De opslag van energie wordt van toenemend belang als buffer tussen energieproductie en -consumptie. Dat kan zowel in het energiesysteem als achter de meter van een aangeslotene, zo werd duidelijk tijdens de Inspiratietoer over energie-opslag, georganiseerd door RVO, VEMW en NVDE.

Opslagbehoefte

De industrie wil haar warmtevraag in toenemende mate verduurzamen door elektrificatie, maar loopt daarbij tegen de grenzen van het energiesysteem aan. Wind- en zonne-energie zijn niet altijd op het juiste moment en in de gewenste hoeveelheden beschikbaar. Het elektriciteitsnet blijkt in toenemende mate onvoldoende capaciteit te bieden om alle stroom in goede banen te leiden (congestie, filevorming). Opslag van energie in een accu, warmtebuffer of waterstof kan verlichting brengen in de netten en een buffer vormen tussen energieproductie en -consumptie. Dat kan zowel in het energiesysteem als achter de meter van een aangeslotene. 

Bijdragen

Tijdens de Inspiratietour zijn drie van vele opslagmogelijkheden gepresenteerd. De toepassing van electrische batterijen heeft een grote vlucht genomen, met een groot beslag op stoffen als onder meer lithium. Het nieuwe bedrijf Battery as a Service (BaaS) hergebruikt afgedankte lood-zuur-accu’s uit datacentra. Deze circulaire batterijen - die een nieuw leven van 15-20 jaar kunnen krijgen - kunnen minimaal 50 procent voordeliger aangeboden worden. Met de mogelijkheid om de batterijen op locatie als dienst af te nemen! Voordeel van lood is naast het circulaire gebruik ook het veiligheidsaspect: géén brandgevaar.

S4 Energy slaat energie op in een combinatie van batterijen en een vliegwiel. De kinetische energie kan heel snel (20 msec) worden ingezet tot 1 MW vermogen per unit, waarbij meerdere units gecombineerd kunnen worden. In de combinatie met het vliegwiel kan de levensduur van de batterijen worden verlengd. Interessant is dat het bedrijf zowel flexibiliteistoepassingen kan laten zien in de elekriciteitsvoorziening als achter de meter bij eindverbruikers, bijvoorbeeld om capaciteitspieken te reduceren.

Het Finse technologiebedrijf Tankki ontwikkelde speciale ijssilo’s waar overtollige energie kan worden opgeslagen in de vorm van koude. Met name de voedingsmiddelen- en zuivelindustrie, waar toch al ijs(water) wordt gebruikt kan hiermee 30 procent energie bespaard worden in de koelprocessen.

Geïnteresseerd in nog meer mogelijkheden van energie opslag? Op 28 november a.s. organiseren Project 6-25 en ISPT een 'Technology Carrousel' waar fabrikanten en leveranciers van warmte-integratie- en opslagtechnologieën hun technologieën zullen presenteren, inclusief toepassingen in de industrie.