Terug naar nieuws

Uniek VEMW Windconsortium zet in op volgende kans verduurzaming energiegebruik

Elektriciteit Klimaat 10 november 2022Thessa de Ridder

Een uniek consortium van ontwikkelaar Brookfield/SSE en 13 industriële energie-intensieve bedrijven is het helaas niet gegund om het kavel 7 van het windpark Hollandse Kust West (700 MW) te mogen ontwikkelen. Onze hoop is nu gericht is op 15 december, wanneer de  winnaar van het tweede kavel, nummer 6 (ecologie, 700 MW), wordt bekendgemaakt.

Tender

De Nederlandse Rijksoverheid heeft ontwikkelaars van windparken de kans gegeven om mee te dingen naar de vergunning om het windpark Hollandse Kust West (HKW) op de Noordzee te mogen bouwen. Het windpark HKW is opgesplitst in twee kavels, waarop separaat op kon worden geboden en die ook separaat zijn gegund. Met onderscheidende gunningscriteria: voor kavel 6 ligt de nadruk op ecologie van de bouw, het gebruik en de verwijdering van het windpark; voor kavel 7 is dat de integratie van de elektriciteitsproductie van het windpark met verduurzaming van het verbruik bij een eindverbruiker. Het windpark moet in 2025/2026 operationeel zijn.

VEMW Windconsortium

VEMW heeft met 13 zakelijke energiegebruikers de handen ineen geslagen om de elektriciteit van het windpark HKW te verkrijgen en te gaan gebruiken voor de verduurzaming van hun energievraag. Een uniek initiatief dat niet onopgemerkt is gebleven. Het is voor het eerst dat grootverbruikers zich gezamenlijk meldden als partij in een tender voor wind op zee. Het VEMW Windconsortium heeft niet afgewacht welke ontwikkelaar de winnaar van de tender wordt, maar heeft na een uitvoerige tender Brookfield /SSE geselecteerd als een goede kanshebber om één of beide kavels te mogen ontwikkelen. Een ervaren en deskundige werkgroep is met Brookfield/SSE een principeovereenkomst (termsheet) overeengekomen, waarbij Brookfield/SSE een groot volume aan de leden van het VEMW Windconsortium beschikbaar stelt tegen competitieve voorwaarden. 

Voorzitter Gertjan Lankhorst van VEMW: “wij feliciteren RWE van harte met de gunning van kavel 7 van HKW. We zijn bijzonder verheugd dat we met Brookfield/SSE en 13 grote industriële energiegebruikers in staat zijn gebleken een goed bod uit te brengen, vanuit de overtuiging om - met een betrouwbare parkontwikkelaar - een doeltreffende en doelmatige bijdrage te kunnen leveren aan de verduurzaming van de industrie en aan de noodzakelijke energiesysteem integratie. Onze hoop is nu gericht is op de bekendmaking met betrekking tot kavel 6 op 15 december aanstaande. Als voorzitter van VEMW complimenteer ik Brookfield/SSE en alle 13 VEMW-leden nu al met hun visie, doorzettingsvermogen en daadkracht om een competitief bod op tafel te leggen. Hoe dan ook zullen we vanuit de opgedane kennis en ervaring volgende stappen nemen om Nederland met onze bijdragen duurzamer te maken!”