Terug naar nieuws

Percentage milieu-investeringen van bedrijven neemt toe

Klimaat Markt, Emissie7 november 2022Jacques van de Worp

Bedrijven hebben hun aandeel milieu-investeringen opgevoerd. In 2021 bestond 14,2 procent van de totale investeringen van bedrijven uit milieu-investeringen. Negen jaar eerder was dat nog 3,7 procent. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

In 2021 investeerden bedrijven voor 2,0 mrd euro in milieuvoorzieningen. Dat is 0,86 mrd euro (30 procent) minder dan in 2020. In dat jaar piekten de milieu-investeringen op 2,9 mrd euro, door onder meer grote windturbineparken op zee, die in de cijfers worden meegenomen zodra ze in gebruik worden genomen. Milieu-investeringen piekten eerder in 2015 en 2016. Ook toen werd ongeveer 2 mrd euro geïnvesteerd in het milieu. Het vijfjaarsgemiddelde van het milieuaandeel in de totale investeringen is sinds 1975 toegenomen van 3 procent naar ruim 12 procent in 2021. Vooral vanaf 2012 is het aandeel gegroeid.

Milieu en klimaat

Van de totale bedrijfsmilieu-investeringen in 2021 ging bijna 94 procent (1,9 mrd euro) naar voorzieningen die tot een betere luchtkwaliteit en een schonere energievoorziening moeten leiden. Het gaat hier om investeringen in bijvoorbeeld luchtfilters, katalysatoren, windturbines en zonneparken.

Voor een betere waterkwaliteit is 55 mln euro uitgegeven in 2021, bijvoorbeeld aan installaties voor het zuiveren van afvalwater. Ook werd 55 mln euro besteed aan de bestrijding van bodemverontreiniging, 9 mln euro aan het beperken van geluidhinder, 7 mln euro aan het verwerken van afval en 4 mln euro aan het voorkomen of beperken van aantasting van natuur en landschap.

Energiebedrijven

In 2020, het meest recente jaar met cijfers over milieu-investeringen per bedrijfstak, deden de energiebedrijven veruit de meeste milieu-investeringen. Andere grote investeerders waren de chemie, de aardolie-, de voedingsmiddelen- en de metaalindustrie. Samen waren deze vijf bedrijfstakken goed voor 96 procent van de totale milieu-investeringen in dat jaar.

Bron: CBS