Terug naar nieuws

Ook Amsterdam zet grootschalig in op waterstof

Waterstof Markt27 oktober 2022Jacques van de Worp

Port of Amsterdam gaat met Evos en Hydrogenious gezamenlijk import- en opslagvoorzieningen voor waterstof opzetten in de Amsterdamse haven. Beoogde jaarlijkse doorvoercapaciteit: 1 Mton.

Memorandum

Tankopslagbedrijf Evos, de pionier op het gebied van vloeibare organische waterstof (benzyltoluene, LOHC-BT), Hydrogenious en Port of Amsterdam hebben een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend, waarin zij aangeven om gezamenlijk import- en opslagvoorzieningen voor waterstof op te zetten in de Amsterdamse haven, met een beoogde jaarlijkse doorvoercapaciteit van 1 Mton waterstof. Het initiatief draagt de naam H2A-platform.

Waterstofhub

In het voorjaar gaf het Amsterdamse Havenbedrijf al aan te studeren op de mogelijkheden van een grootschalige import en opslag van groene waterstof. De voorzieningen in het Amsterdamse havengebied zullen bestaan uit een grootschalige ontkoppelingsfabriek voor LOHC (dehydrogeneringsproces) met een capaciteit van zo’n 100-500 ton waterstof per dag en bijbehorende infrastructuur. De organische waterstofdrager kan na het dehydrogeneringsproces vele honderden keren worden hergebruikt voor het binden van waterstof.

De realisatie van de LOHC-fabriek vormt een belangrijke aanvulling op andere geplande waterstofactiviteiten in de haven. Daartoe behoren de ontwikkeling van de regionale en landelijke waterstofbackbone en diverse geplande projecten voor de productie van waterstof in het Noordzeekanaalgebied. In de volgende fase worden de vereisten op ruimtelijk, infrastructureel en financieel gebied verder onderzocht om de terminal tegen 2028 operationeel te hebben. 

Initiatieven

In de regio IJmond is verder een voornemen van Tata Steel Europe om in IJmuiden bij de staalproductie over te schakelen op groene waterstof, waarbij op zee geproduceerde elektriciteit via een electrolyser omgezet moet worden in waterstof. Daarnaast worden onder meer in Eemshaven, Limburg en Rotterdam initiatieven ontwikkeld voor de productie, de opslag en het gebruik van koolstofarme waterstof (groen, blauw, geel).

Ook zijn er nog hordes te nemen om de projectvoornemens te realiseren. Deze week werd bekend dat in de EU pas 35 MW van de 523 MW in 2020 voorziene electrolyseprojecten (groene waterstof) al daadwerkelijk gerealiseerd is. Volgende week doet de Raad van State uitspraak in een rechtzaak tegen Porthos, het Rotterdamse project m.b.t. de afvang en opslag van CO2 (blauwe waterstof).