Terug naar nieuws

Direct aangeslotenen GTS: boek uw gas afnamecapaciteit 2023!

Gassen Aansluiting19 oktober 2022Jacques van de Worp

Landelijk gasnetbeheerder GTS houdt de exit capaciteit voor direct aangeslotenen (DA) voor het kalenderjaar 2023 aan tot 1 december 2022. Om de capaciteit zeker te stellen moeten de DA'en deze capaciteit vóór 1 december om (laten) zetten in een boeking.

Aanhouden capaciteit

GTS houdt de exit capaciteit voor direct aangeslotenen (DA) op het landelijke gastransportnet aan tot 1 december, zoals beschreven in artikel 2.1.2a. van de Transportcode Gas – LNB. Dit houdt in dat GTS tot 1 december 2022 de op het exit punt(en) in 2022 geboekte capaciteit aanhoudt voor 2023. Na 1 december vervalt dit recht op ‘aangehouden capaciteit’.

Boeking

Om voor de contractperiode - met start op 1 januari 2023 - zeker te zijn van de exit capaciteit, dient deze capaciteit vóór 1 december 2022 daadwerkelijk geboekt te zijn bij GTS. In de meeste gevallen zal de direct aangeslotene DA niet zelf de benodigde capaciteit boeken, maar zal zijn gasleverancier dit namens hem doen. Het is dan verstandig uw gasleverancier te verzoeken - al dan niet bij herhaling - om de benodigde capaciteit voor 1 december 2022 te boeken bij GTS.

DA'en kunnen voor vragen contact opnemen met de GTS Aansluitingen Desk (via +31 (0)50 521 2323 of aansluitingen@gastransport.nl)

Bron: Gasunie GTS