Terug naar nieuws

Belangstelling voor verduurzaming industrieel energiegebruik neemt toe

Elektriciteit Klimaat Waterstof Besparing, Emissie18 oktober 2022Jacques van de Worp

De belangstelling voor verduurzaming van het energiegebruik in de industrie neemt toe. Dat kan geconcludeerd worden uit het bezoek aan de Industrial Heat and Power beurs in Den Bosch vorige week. Voordrachten over onder meer energiebesparing, elektrificatie en waterstof werden druk bezocht, net als een masterclass over CO2-reductie.    

Onzekerheden

Het verduurzamen is voor veel bedrijven een ingewikkelde opgave die omgeven is met vele onzekerheden en wordt beïnvloed door onder meer investeringsmogelijkheden, terugverdientijden en beschikbare energiebronnen, zoals elektriciteit, groen gas en waterstof. Een switch naar deze bronnen en energiebesparing lijken de wind mee te hebben door de torenhoge energieprijzen en bijgevolg kortere terugverdientijden voor investeringen. De investeringszekerheid is in het geopolitieke klimaat echter fors afgenomen, en dan is er ook nog eens een tekort aan netcapaciteit. Lijdzaam afwachten is echter geen optie.

Elektriciteit

Eén van de belangrijkste oplossingsrichtingen om de CO2-emissies uit de industriële productieprocessen te reduceren, is het overschakelen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare elektriciteit: de elektrificatie van de warmtevraag. Warmtepompen en e-boilers zijn naast duurzaam in toenemende mate rendabel toe te passen. Zeker met de toenemende volatiliteit op de energiemarkten is flexibilisering van energiebronnen noodzakelijk om de kosten te kunnen blijven managen. In de transitiefase doen industriële bedrijven dat door stapsgewijs over te schakelen van aardgas (WKK, gasketel) op elektriciteit (hybride boiler, e-boiler, warmtepomp). Meerdere cases in de chemie, papier en karton en voedingsmiddelensector laten dat ook zien.

Waterstof

Koolstofvrije - waaronder groene - waterstof kan een belangrijke rol spelen in het terugdringen van industriële emissies en de ontwikkeling van een circulaire economie. Waterstof vervult naast energiedrager ook een rol als grondstof voor de industrie bij de synthese van chemische producten en materialen. Waterstof heeft daarnaast de potentie om een belangrijke rol te spelen in de systeemintegratie tussen gas en elektriciteit, tussen moleculen en elektronen. In Nederland lopen verschillende initiatieven om groene waterstof te produceren en transporteren. De financiële haalbaarheid van projecten wordt nog gedomineerd door de kostprijs enerzijds, en de beschikbaarheid en kostprijs van alternatieven anderzijds.