Terug naar nieuws

VEMW: advies uitstel sluiting Groningenveld onontkoombaar

Gassen Beleid en toezicht20 september 2022Jacques van de Worp

Uit de jaarlijkse analyse van de verwachte gasvraag- en aanbod heeft landelijk gasnetbeheerder GTS in januari berekend dat het Groningenveld in het gasjaar 22/23 alleen nog op de waakvlam zou staan en minimaal zou hoeven te produceren om de leveringszekerheid te kunnen borgen. Onderzoek laat volgens GTS zien dat dit nog steeds het geval is, maar adviseert de voorgenomen definitieve sluiting per april 2023 uit te stellen. Een verstandig advies volgens VEMW.

Oekraïne

In februari viel Rusland Oekraïne binnen, waardoor de geopolitieke situatie ingrijpend veranderd is. Dit heeft grote consequenties gehad op de energiemarkten. Er komt minder Russisch gas naar Europa, waardoor de gasprijzen historisch hoog zijn geworden en de marktvraag ongekend laag is. Tegelijkertijd hebben Europese landen beleid gevoerd om de gasbergingen extra te vullen. GTS heeft daarom een aanvullend onderzoek gedaan om de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de leveringszekerheid en de benodigde Groningenproductie in kaart te brengen.

Tegenvaller

GTS heef melding gemaakt van vertraging in de opleverdatum van stikstofinstallatie Zuidbroek II. GTS heeft met de hoofdaannemer voor de zomer afspraken gemaakt die voor een versnelling van de werkzaamheden moesten zorgen, met een gefaseerde oplevering in oktober. Hoewel momenteel meer dan 700 mensen op de locatie werken, is de beoogde versnelling nog onvoldoende gerealiseerd. Dit betekent dat de datum waarop de stikstofinstallatie ingezet kan worden voor de markt, vier weken opschuift. Deze verschuiving heeft volgens GTS geen gevolgen voor de benodigde Groningenproductie.

Groningen

GTS heeft alle gewijzigde omstandigheden en ontwikkelingen meegenomen in haar toetsing van het ontwerpvaststellingsbesluit van de Staatssecretaris voor gasjaar 22/23 voor de gaswinning ui het Groningenveld. Conclusie is dat de vastgestelde capaciteit van 4,4 mln. (n)m3/uur en bijbehorend volume van 2,8 miljard (n)m3 voor het gasjaar 2022/2023 nog steeds voldoende is om de leveringszekerheid veilig te stellen. Om de leveringszekerheid in het daaropvolgende gasjaar 2023/2024 te kunnen waarborgen in het licht van de geopolitieke situatie adviseert GTS om de voorgenomen sluiting van een aantal gasproductielocaties in Groningen per april 2023 uit te stellen.

Onontkoombaar

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “we moeten er rekening mee houden dat de geopolitieke spanningen van langere duur zijn met bijgevolg grote effecten op de energiemarkten, zoals aanhoudende hoge prijzen en prijsvolatiliteit en het risico van sociale en maatschappelijke ontwrichting in Nederland en Europa. Dat betekent ook dat alle opties opengehouden moeten worden, of het nou gaat om kern- en kolencentrales of de binnenlandse gasproductie. Zeker als noodmaatregel. In dat licht is het advies van GTS onontkoombaar en mag aangenomen worden dat de verantwoordelijke staatssecretaris het serieus neemt.”