Terug naar nieuws

Snelle realisatie LNG-terminal Eemshaven belangrijk stap in bestrijding gascrisis

Gassen Markt9 september 2022Jacques van de Worp
LNG Eemshaven.jpg

Met de ingebruikname van de drijvende LNG-terminal in Eemshaven is de importcapaciteit voor vloeibaar gas (LNG) in Nederland met 8 bcm uitgebreid tot 20 bcm. Dat is goed nieuws, én levert een concrete bijdrage aan de bestrijding van de gascrisis, die inmiddels een energiecrisis is en steeds meer een economische en maatschappelijke crisis wordt.

EemsEnergyTerminal

De Floating Storage Regasification Units (FSRU’s), die door Gasunie worden gehuurd, vormen samen de EemsEnergyTerminal. Na het technisch gereed maken van de terminal zal naar verwachting medio september het eerste gas door het gastransportnet van Gasunie gaan om via de handelsplaats TTF zijn weg te vinden naar afnemers op de Europese gasmarkt. In de komende weken vinden nog diverse afrondende werkzaamheden plaats. De capaciteit van de FSRU’s is ook al volledig geboekt door Shell, Engie en ČEZ. In de periode tot 31 december 2022 verwacht EemsEnergyTerminal ongeveer 18 LNG-ladingen – met name afkomstig uit de Verenigde Staten en het Midden-Oosten - te kunnen ontvangen, lossen en verzenden. Wanneer ook Gate terminal op de Maasvlakte is uitgebreid kan Nederland 24 bcm per jaar importeren. Het binnenlands verbruik bedroeg voor de gascrisis zo’n 40 bcm. Inmiddels is dat als gevolg van de historisch hoge gasprijzen met een kwart afgenomen. De EU verbruikt ca. 400 bcm aardgas.

Crisispakket

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “het is buitengewoon knap dat Gasunie in een paar maanden tijd  deze drijvende LNG-terminal in Eemshaven heeft gerealiseerd. Met een capaciteit die een significante hoeveelheid gas gaat leveren aan de Europese gasmarkt en daarmee een bijdrage levert aan de voorzieningszekerheid. Daarmee is de voorziening overigens niet gegarandeerd, maar we komen nu wel in een nieuwe fase van de gas- en energiecrisis. De enorme prijsescalatie leidt ertoe dat bedrijven in onder meer de staal- en metaalindustrie, de chemie en kunstmest, de papier- en karton, de keramiek en voedingsmiddelensector hun productie moeten terugregelen of zelfs stopzetten. Dat lijken tijdelijke ontwikkelingen, maar de vooruitzichten zijn met de huidige forwardprijzen en toenemende kosten voor bankgaranties e.d. helaas niet erg rooskleurig. We roepen de overheid dan ook op om snel en doeltreffend een crisispakket te ontwikkelen om de economische en maatschappelijke crisis het hoofd te kunnen bieden.”