Terug naar nieuws

Laat verduurzaming industriële assets hand in hand gaan met vergroting flexibiliteit!

Elektriciteit Klimaat Prijzen en tarieven, Besparing8 september 2022Jacques van de Worp

In de industrie worden steeds meer stappen gezet om assets te verduurzamen en fossiele brandstoffen te vervangen. Dat biedt nieuwe mogelijkheden om de flexibiliteit van het energiegebruik te vergroten en de kosten in het energiesysteem en achter de meter te reduceren. Die boodschap uitten Holland Malt, Recoy en Stroomkr8 tijdens een Inspiratietour van RVO, VEMW en NVDE.

Demand side response

Vraag en aanbod van elektriciteit moeten altijd in balans zijn voor een zekere levering. De elektriciteisnetbeheerder is verantwoordelijk voor de systeembalans. De systeemkosten die landelijk netbeheerder TenneT moet maken om het veranderende aanbod (wind op zee en land, zon-PV) en de vraag op ieder moment in balans te houden nemen in ras tempo toe. De industrie kan het systeem een handje helpen door 'demand side response'. 

Industriële flexibiliteit

Industriële flexibiliteit kan een belangrijke bijdrage aan leveren aan de systeembalans én het reduceren van de energiekosten van een bedrijf door in te spelen op schommelende elektriciteitsprijzen op de spot-, onbalans- en reservemarkten. Een flexibelere vraag naar elektriciteit biedt kansen voor zowel de basisindustrieën (grondstoffen produceren) als de verwerkende industrie. Een bedrijf kan ervoor kiezen om TenneT snel te ondersteunen op de markt voor ondersteunende diensten tijdens balanceringsproblemen. Het kan ook zijn flexibele capaciteit verkopen tegen een vaste vergoeding aan balans veranwoordelijke partijen (BRP's). Daarnaast kan het goed gebruik maken van prijsschommelingen op de spotmarkten helpen om businesscases voor vraagrespons en energieopslag op te bouwen door het elektriciteitsverbruik te concentreren in tijdvensters met goedkope elektriciteit, en door verbruik te vermijden wanneer de elektriciteitsprijzen hoog zijn. Bovendien kan een grotere vraag, bijvoorbeeld uit energieopslag, businesscases voor hernieuwbare energie ondersteunen door de elektriciteitsprijs te ondersteunen tijdens perioden van hoge productie uit hernieuwbare bronnen. Bedrijven die hun warmtebehoefte regelen door inzet van gasketels en warmtekrachtkoppeling kunnen uit oogpunt van emissiereductie overschakelen op e-boilers en warmtepompen. Dat biedt de mogelijkheid te arbitreren tussen de elektriciteits- en de gasmarkt.

Kansen verzilveren

Tijdens de Inspiratietour over flexibilisering van de industriële energiebehoefte gingen Edwin Evers van energie grootgebruiker HollandMalt, en de adviseurs Robert Kleiburg (Recoy) en Jasper Matijssen (Stroomkr8) in op de mogelijkheden die elektrificatie en flexibiliteit in de assets bieden om én te verduurzamen én de energie- en klimaatgerelateerde kosten te reduceren. Zeker in deze tijden met historisch hoge en volatiele energieprijzen is het verstandig om flexibilieit te hebben en te kunnen verzilveren. Dat vraagt wel een andere kijk op het energiegebruik en de energie-inkoop en de bereidheid 'de blinddoek af te doen' en pro-actief te handelen. Of het nu gaat om investeringen, business cases, contractvormen, procesaanpassingen, en verzwaring van de netaansluiting. En daarbij is 'niets doen' eigenlijk geen optie!