Terug naar nieuws

Aardgasverbruik industrie met 30 procent gedaald door prijsprikkels

Gassen Markt30 augustus 2022Jacques van de Worp

In het eerste half jaar van 2022 is in Nederland 25 procent (17,6 mrd m3) minder gas verbruikt dan in dezelfde periode van 2021. Met name de industrie (-30%) en elektriciteitscentrales (-28%) gebruikten minder aardgas. Dit meldt het CBS op basis van maandelijkse verbruikscijfers.

Gasstromen

Ten opzichte van vorig jaar voerde Nederland in het eerste halfjaar 3 procent meer aardgas in en voerde het 20 procent minder uit. De invoer van aardgas via pijpleidingen vanuit Duitsland daalde sterk ten opzichte van vorig jaar, terwijl de invoer van vloeibaar gas (LNG) -met name vanuit de VS - toenam. De gasvoorraden (ondergrondse gasopslagen) namen in het eerste halfjaar van 2022 toe. 

De import van aardgas via pijpleidingen nam met 10 procent af, maar de gasimport verschilde sterk in herkomst. Aan de ene kant kwam er twee keer zoveel gas uit België en vijf keer meer gas uit het Verenigd Koninkrijk. Aan de andere kant haalde Nederland 26 procent minder gas uit Noorwegen en 70 procent minder via Duitsland. Terwijl de import van gasvormig aardgas daalde, nam de hoeveelheid ingevoerd vloeibaar aardgas (LNG) sterk toe met 57 procent. Het overgrote deel van dit LNG kwam uit de Verenigde Staten (+100%, van 2,1 naar 4,1 mrd m3) en Rusland (+35%). 

De uitvoer naar de gasopslagen in Duitsland was bijna drie keer groter dan in 2021. De overige export naar Duitsland bleef gelijk. Export naar België werd gehalveerd en de export richting het Verenigd Koninkrijk kwam bijna geheel tot stilstand ten opzichte van vorig jaar (van 2,2 naar 0,1 mrd m3 in 2022). 

Verbruik

In het eerste halfjaar van 2022 daalde het aardgasverbruik in de energie-intensieve industrie met meer dan 30 procent vergeleken met de eerste helft van 2021. Met name in de aardolie- (-59 procent) en de chemische industrie (-32 procent) werd minder aardgas verbruikt. Ook werd er 28 procent minder gas verbruikt in elektriciteitscentrales en 23 procent minder in de glastuinbouw. Huishoudens verbruikten 16 procent minder aardgas. 

De daling van het aardgasverbruik in de industrie is volgens VEMW met name een gevolg van het terugregelen van productieprocessen en fuel switches, door productiegassen anders in te zetten, door import van grondstoffen zoals ammoniak (in plaats van productie in Nederland met inzet van aardgas) en elektrificatie (hybride- en e-boilers) van de warmtebehoefte. Aan een structurele duurzame reductie van aardgasverbruik wordt hard gewerkt. Op dit moment is die bijdrage nog relatief beperkt met grofweg 0,25 mrd m3, hetgeen ongeveer evenveel is als de bijdrage van groen gas in Nederland.   

Het terugregelen van productieprocessen en fuel switches zijn directe reacties van industriële bedrijven op de enorme prijsstijgingen voor onder meer aardgas en elektriciteit. De historisch hoge energiekosten kunnen lang niet altijd doorberekend worden in productprijzen. 

Bron: CBS