Terug naar nieuws

Kabinet kiest voor verdere vulgraad gasopslagen

Gassen Beleid en toezicht22 augustus 2022Jacques van de Worp

Het kabinet heeft vrijdag besloten om de ondergrondse gasbergingen (UGS) in Nederland tot ruim boven het Europese doel van 80 procent te vullen. De berging voor hoogcalorisch gas in Bergermeer wordt niet voor 68 procent maar zo maximaal mogelijk gevuld, naar verwachting tot 90 procent, in navolging van een motie van de Tweede Kamer. Voor gasopslag Norg (laagcalorisch gas) wordt een subsidie uitgewerkt zodat er verder gevuld kan worden dan de overeengekomen 80 procent. De gasbergingen in Grijpskerk en Alkmaar zouden al tot 100 procent gevuld worden. Door het besluit om verdergaand te vullen neemt de buffer om eventuele tegenslagen op te vangen toe. Als dat onverhoopt toch niet nodig is, dan zijn de bergingen alvast verder gevuld voor het jaar erop.

Volume bergingen

Wanneer UGS Bergermeer wordt gevuld tot 90 procent zal het zo’n 4,1 mrd m3 gas (bcm) bergen i.p.v 3,1 bcm (+1 bcm). Aan het begin van de winter zullen de ondergrondse bergingen bij realisatie van de nieuwe vulgraden tezamen zo'n 12 bcm gas bergen. Het totale Nederlandse gasverbruik was in 2021 ca. 40 bcm, maar dat is door de hoge gasprijzen in de eerste vijf maanden van dit jaar met 25 - 33 procent gedaald.

Subsidie

Voor het - verder - vullen van de gasopslag Bergermeer wordt deels gebruik gemaakt van de ongebruikte capaciteit waar het Russische staatsbedrijf Gazprom recht op heeft. Die capaciteitsruimte mag gebruikt worden als Gazprom daar zelf geen gebruik van maakt.

Op dit moment is UGS Bergermeer voor 59,3 procent gevuld. Om Bergermeer verder te vullen dan eerder overeengekomen, trekt het kabinet 10 miljoen euro extra uit. Dat geld is onder andere nodig omdat het voor gasleveranciers commercieel niet interessant is om de bergingen te vullen als de zomerprijzen hoger liggen dan de winterprijzen. Naast de 10 miljoen euro extra, wordt ook de resterende 200 miljoen euro gebruikt die eerder gereserveerd was voor een subsidieregeling (tender) voor het vullen van Bergermeer tot 68 procent. Al deze kosten worden met een heffing doorberekend aan de gasgebruikers via een opslag op de gastransporttarieven.