Terug naar nieuws

Nederland in spoor van vulling ondergrondse gasbergingen in Duitsland

Gassen Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving15 augustus 2022Jacques van de Worp

Duitsland laat grotere ambitie zien t.a.v. borging voorzieningszekerheid.

De totale gasopslagcapaciteit in Duitsland is op dit moment -  2 weken eerder dan gepland - voor ruim 76 procent (185 TWh) benut. Het belangrijkste reservoir (Rehden) is bijna 55 procent gevuld. Op 1 oktober moet de gasvoorraad tot 85 procent aangevuld zijn en op 1 november tot 95 procent. Opvallend is dat Nederland qua vullingsgraad niet ver achterblijft (70 procent totaal; Bergermeer 56,5 procent), maar vooralsnog per 1 oktober niet verder wil gaan dan de Europese landelijke vereiste van 80 procent. Na het zomerreces komt minister Jetten met een update.

Alarmfase

Sinds 23 juni 2022 geldt in Duitsland het alarmniveau (fase 2 van 3) van het noodplan. De situatie is gespannen en een verdere verslechtering van de situatie is niet uit te sluiten. Het aanbod van Russisch gas via Nord Stream 1 bedraagt momenteel ca. 20 procent van de maximale outputcapaciteit. Dat niveau is constant sinds 27 juli 2022. De groothandelsprijzen blijven op een zeer hoog niveau (rond 200 euro/MWh). De Duitse overheid waarschuwt dat bedrijven en particulieren voorbereid moeten zijn op fors stijgende gasprijzen.

Borging

Het grootste marktgebied van Europa kampt al enkele maanden met een kleine gasvoorraad, mede doordat het Russische Gazprom haar opslagcapaciteiten in ondergrondse Duitse bergingen nauwelijks benutte. Met de afspraken tussen de EU-lidstaten en in Duitsland t.a.v. het vullen van de gasbergingen moet de voorzieningszekerheid deze winter geborgd worden. Het lijkt erop dat Duitsland het tot maart of april kan redden.

Volgens de laatste berichten (13 augustus jl) zijn de Nederlandse bergingen inmiddels voor ruim 70 procent en Bergermeer voor 56,5 procent gevuld. Opvallend is dat Nederland er vooralsnog voor kiest het Europese minimum van 80 procent vulling van de ondergrondse bergingen te realiseren op 1 oktober 2022 en niet meer dan dat. Bergermeer zou als onderdeel van de maatregelen maar 68 procent gevuld worden. Na het zomerreces zal minister Jetten (EZK) de Tweede Kamer verder informeren over de voortgang.