Terug naar nieuws

GTS: scenario: een jaar zonder Russisch gas

Gassen Markt14 juli 2022Jacques van de Worp

Wat zijn de gevolgen voor Nederland?

In de winter van 2022-2023 hoeft in Nederland geen gastekort op te treden, mits voldaan wordt aan een aantal randvoorwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek van  GTS naar de gevolgen voor Nederland van een mogelijk volledig wegvallen van Russisch gas in Europa gedurende een jaar. Daardoor zou een verplichte afschakeling van een groep grootverbruikers in de komende winter niet nodig zijn. Dat lijkt goed nieuws, zeker omdat een keten-effecten-onderzoek bevestigt dat zo’n afschakeling tot maatschappelijke en economische ontwrichtingen leidt, maar juist in de cumulatieve randvoorwaardelijkheid schuilt volgens VEMW het gevaar. Reden genoeg om zeer alert te blijven op de ontwikkelingen en tijdig in te zetten op alle mogelijke doelmatige maatregelen.