Terug naar nieuws

Zorgen grootverbruikers gas nemen snel toe

Industrie bereidt zich voor op verstoring leveringszekerheid

Gassen Markt30 juni 2022Karin Burghouwt

De zorgen van de grootverbruikers over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van gas nemen snel toe. Zeker na de afkondiging van fase 1 (vroegtijdige waarschuwing) van het Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G) in Nederland en fase 2 in Duitsland (alarmfase). VEMW riep in een informatiebijeenkomst gisteren haar leden op alles te doen om zich voor te bereiden op het scenario van tekorten en onderbrekingen in de voorzieningsketen.

Urgentie
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “de situatie rond de gasvoorziening wordt snel zorgelijker met het afknijpen van het gasaanbod via Nordstream I met 60 procent en de aankondiging van Gazprom dat vanaf 11 juli twee weken onderhoud gepleegd moet worden aan die infrastructuur. De Duitse minister van Economische Zaken houdt er ernstig rekening mee dat Nordstream na die 2 weken ook niet opgestart gaat worden; reden om op te schalen naar de alarmfase. Deze ontwikkelingen doen de zorgen van de grootverbruikers gas snel toenemen. Omdat de grootste gasverbruikers in de industrie volgens het BH-G in een noodsituatie afgeschakeld worden zijn de zorgen hier het grootst. We zien dat zij zich serieus voorbereiden op een verstoring in de beschikbaarheid van gas, maar ook op keteneffecten die een gevolg zijn van de hoge gasprijzen en de beschikbaarheid. We kijken met grote interesse naar de ontwikkelingen in Duitsland omdat die een voorbode kunnen zijn van hetgeen ons te wachten staat en onze industrieën en economieën sterk verweven zijn.

Maatregelen
Grünfeld vervolgt: “gelukkig is de urgentie inmiddels ook in Den Haag doorgedrongen met het afroepen van de vroegtijdige waarschuwingsfase van het BH-G. De kolencentrales krijgen weer ruimte om te draaien, het Groningenveld wordt stand-by gehouden voor een noodsituatie, een tender is geopend voor het vullen van de ondergrondse gasbergingen en het kabinet staat open voor een vrijwillige tender voor de industrie om gedurende een afgesproken periode het gasverbruik te reduceren. Het vullen van de gasbergingen wordt lastiger wanneer Nordstream onverhoopt niet stroomt. Desalniettemin dringt VEMW aan op het inzetten op een vulgraad die hoger ligt dan de Europese minimumafspraak van 80 procent op 1 oktober 2022. Dat vereist ook een versnelling van het vulproces dat nu plaats vindt.

Afschakeltender
Grünfeld tot slot: “we moeten ons voorbereiden op de situatie waarvan we hopen dat die nooit gaat gebeuren maar steeds waarschijnlijker wordt. Bij de ontwikkeling van een tender voor de industrie om – voor een deel - van gasverbruik af te zien gedurende een afgesproken tijdsduur denken wij de komende weken graag mee. Over de invulling van zo’n instrument, met criteria en laagdrempelige voorwaarden die nodig zijn om tot een breed werkende en doelmatige maatregel te komen. Dat is van groot belang om zo lang en veel als mogelijk te voorkomen dat we in een noodfase terechtkomen met een verplichte afsluiting van zo’n 50 grootverbruikers. Dat is een paardenmiddel met ernstige, ontwrichtende gevolgen voor bedrijven én burgers.”