Terug naar nieuws

16 Miljard voor wind op zee fase 2 verdisconteerd in nettarieven

Hoge kosten nettarieven worden een verdere belemmering voor elektrificatie industrie

Elektriciteit Klimaat Netwerken23 juni 2022Karin Burghouwt

Op 21 juni publiceerde minister Jetten de “Aanvullende routekaart windenergie op zee 2030” waarin hij duidelijkheid probeert te scheppen over de uitrol van wind op zee (WOZ) richting 2030. In deze kamerbrief kondigt hij belangrijke besluiten aan, waaronder de koppeling tussen productie en gebruik van duurzame energie en de verdiscontering van de kosten voor het net op zee in de nettarieven. VEMW maakt zich ernstig zorgen over de kosten voor het net op zee die verdisconteerd gaan worden in de nettarieven. Hoge nettarieven kunnen een barrière vormen voor elektrificatie welke noodzakelijk is voor de afname van de geproduceerde stroom en de reductie van CO2-emissies door de industrie.

Kosten van het Net op Zee
In de kamerbrief stelt de Minister dat de totale kosten voor het net op zee voor de gehele 21 GW zullen stijgen door de 10 GW extra naar ongeveer € 26 miljard. Van de totale kosten voor het net wordt ongeveer € 4 miljard bekostigd uit de middelen van de SDEK en de rest zal verdisconteerd worden in de nettarieven. Het ministerie geeft aan de komende tijd in gesprek te gaan met de ACM hoe deze kostenverdeling van het net op zee in de tarieven vormgegeven kan worden. Hierdoor zullen de totale kosten die de netbeheerder mag verdisconteren in de nettarieven stijgen van ongeveer 40 miljoen dit jaar naar ongeveer 2 miljard per jaar vanaf 2032 tot en met 2057. Ter vergelijking, de toegestane inkomsten voor 2023 worden geschat op grofweg 1,4 miljard, mede veroorzaakt door de hoge elektriciteitsprijzen. Dit betekent dat de nettarieven zullen verdubbelen om het net op zee te bekostigen.

Gevolgen industrie
Naar verwachting zullen de netkosten voor het grootste deel neerslaan bij aangeslotenen op de hoogspanningsnetten. Voor de grootverbruikers zal dit betekenen dat hun nettarieven flink zullen stijgen. Hans Grünfeld, Algemeen Directeur VEMW: “Voor het aanlanden van 21 GW wind op zee is het belangrijk dat deze energie lokaal gebruikt wordt met hetzelfde profiel als productie, maar de kosten voor elektrificatie zullen door de nettarieven alleen maar stijgen. De nettarieven zijn momenteel al een belangrijk deel van de kosten voor flexibel gebruik door middel van bijvoorbeeld een E-boiler of een elektrolyzers. VEMW heeft gepleit voor bekostigen van een deel van de kosten voor het net op zee vanuit de algemene middelen in overeenstemming met het IBO financiering energietransitie. Ook pleit VEMW in haar position paper flex voor een herziening in de tariefstructuur zodat flexibel gebruik van elektriciteit niet meer belemmerd wordt door de nettarieven. Wij maken ons ernstig zorgen over deze ontwikkelingen en wat deze gaan betekenen voor de industrie.”