Terug naar nieuws

VEMW: levering drinkwater cruciaal voor bedrijvigheid, economische groei en werkgelegenheid

Schaars drinkwater voor bedrijven zorgelijk

Wet- en regelgeving3 juni 2022Karin Burghouwt

De Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben een wettelijke leveringsplicht. Deze leveringsplicht betreft ook de levering van drinkwater aan bedrijven.

De Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben een wettelijke leveringsplicht. Deze leveringsplicht heeft ook betrekking op de levering van drinkwater aan bedrijven die dit voor hoogwaardige toepassingen aanwenden. De situatie in delen van de provincie Overijssel laat zien dat de drinkwaterlevering aan bedrijven onder druk staat. Drinkwaterbedrijf Vitens heeft eerder de noodklok geluid en een dringend beroep gedaan op de provincie Overijssel om de drinkwatervoorziening in de provincie veilig te stellen.

Drinkwater wordt door bedrijven gebruikt voor hoogwaardige toepassingen zoals de productie van voedingsmiddelen en dranken of voor specifieke industriële processen. Voor laagwaardige toepassingen wordt vrijwel altijd ‘ander water’ gebruikt. Bedrijven die drinkwater gebruiken kunnen niet zomaar overstappen op ander water. Hun processen vereisen het gebruik van drinkwater.

Duurzaam gebruik
Bedrijven die veel drinkwater gebruiken zijn zich bewust van het belang van een duurzaam gebruik van water. Het zakelijk gebruik van drinkwater is sinds 1990 met zo’n 60 miljoen m³ afgenomen tot 303 miljoen m³ in 2020. Dit terwijl de economie en de werkgelegenheid in die periode sterk zijn gegroeid. Oorzaken van de sterke daling waren volgens brancheorganisatie Vewin vooral: waterbesparing, waterhergebruik en substitutie van drinkwater door 'ander water'. De beschikbaarheid van nieuwe technologieën maakt dat de mogelijkheden om te komen tot een verdere besparing nog niet zijn uitgeput.

Commissiedebat water
VEMW constateert dat de toenemende druk op de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen ertoe leidt dat er verschillend wordt gedacht over de interpretatie van de leveringsplicht aan bedrijven. De neiging bestaat om de leveringsplicht enger te interpreteren dan voorheen. VEMW maakt zich hier grote zorgen over. De drinkwatervoorziening door drinkwaterbedrijven is cruciaal voor bedrijvigheid, economische groei en werkgelegenheid. Op dinsdag 7 juni vindt in de Tweede Kamer een debat over water plaats. VEMW heeft in de aanloop naar dit debat aandacht voor dit punt gevraagd. Concreet vraagt VEMW aan de Tweede Kamer om te bevestigen dat de wettelijke leveringsplicht en zorgplicht van drinkwater óók van toepassing zijn op de drinkwatervoorziening voor bedrijven.

Het Commissiedebat Water vindt plaats op dinsdag 7 juni van 16.30 tot 21.15.

VEMW, 3 juni 2022