Terug naar nieuws

Met de drinkwaterbedrijven in dialoog over de ‘Toekomst van ons drinkwater’

Beleid en toezicht18 mei 2022Thessa de Ridder

De vanzelfsprekendheid van goed drinkwater – nu en later – staat onder druk. De beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen staan onder toenemende druk. Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag. De Vewin en de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven vragen daarom aandacht voor de toekomstige drinkwatervoorziening.

Economische belangen
Voldoende drinkwater van goede kwaliteit is niet alleen van belang voor huishoudens. Ook de Nederlandse economie is afhankelijk van de beschikbaarheid van drinkwater. Van al het drinkwater dat de Nederlandse drinkwaterbedrijven produceren, wordt grofweg een kwart aan de zakelijke markt geleverd. Het is dan ook essentieel dat economische belangen worden meegewogen bij beslissingen over de toekomst van ons drinkwater.

Regionale dialoogtafels
De regionale uitdagingen in het land en wat er voor nodig is om de toekomst van ons drinkwater zeker te stellen, zijn onderwerp van gesprek tijdens drie regionale dialoogtafels. Waterkwaliteit, waterbeschikbaarheid en leveringszekerheid van drinkwater staan centraal bij deze online dialoogtafels. De directeuren van drinkwaterbedrijven in de regio’s Noordoost, West en Zuid gaan met diverse partijen de dialoog aan over de specifieke uitdagingen in hun regio. Op 19 mei zal tussen 16.00 uur en 17.30 uur de eerste dialoogtafel plaatsvinden in de regio Noordoost. Namens VEMW zal directeur Water Roy Tummers deelnemen.

De dialoogtafels in de regio West en Zuid vinden plaats op respectievelijk 25 mei en 1 juni aanstaande. Geïnteresseerden die online willen meedoen, kunnen zich hier aanmelden.

Bron: VEMW