Terug naar nieuws

HyNetherlands ontwikkelt duurzame waterstof waardeketen

Partnerschap van Engie, OCI en EEW in NO-Groningen

Klimaat 10 mei 2022Thessa de Ridder

Energiebedrijf Engie, Methanolproducent OCI (BioMCN) en afvalverwerker EEW gaan in het ‘HyNetherlands’ project (HyNL) samenwerken voor de ontwikkeling van een grootschalige waardeketen op basis van waterstof in Noordoost-Groningen.

Waardeketen
Met het ontwikkelen, bouwen en exploiteren van HyNL ontstaat in Noordoost-Groningen een industriële waardeketen door de productie van e-methanol (CH3OH) met hernieuwbare H2 (Engie) en biogene CO2 (EEW) te combineren. Zowel de waterstof als e-methanol zijn duurzame energiedragers én grondstoffen die kunnen bijdragen aan verlaging van de koolstof voetafdruk van de industrie en de elektriciteitsproductie, en tevens bijdragen aan de koolstofarme flexibiliteitsbehoefte van de energievoorziening.

Project
De eerste fase van het project zal bestaan uit een nieuwe elektrolyserfaciliteit van 100 MW die waterstof zal produceren voor de productie van e-methanol, die geleverd gaat worden aan de lokale industrie en mobiliteit. De waterstofproductie (Engie) zal plaats gaan vinden op het terrein van de Eemscentrale (Eemshaven). De elektrolyser van 100 MW wordt aangedreven door een capaciteit van 200 MW offshore windturbines. De CO2-afvanginstallatie (EEW) wordt geïntegreerd met de bestaande afvalenergiecentrale in Farmsum. Het zal biogene CO2 afvangen uit de rookgassen van de productielijnen van de fabriek. CO2-logistiek en -infrastructuur worden verzorgd door Groningen Seaports. Vanaf eind 2025 moet in totaal 140 kton CO2 per jaar worden vermeden door een reductie van de inzet van aardgas. De BioMCN-methanolfabriek van OCI in het chemiepark Delfzijl (Farmsum) heeft de capaciteit om waterstof en biogene CO2 te synthetiseren tot e-methanol.

HyNL heeft de ambitie om van 100 MW in 2025 op te schalen naar 1,85 GW in het begin van de jaren 2030.

Facilitering
De fabrieken van Engie (productie) en OCI/BioMCN (afname) worden aangesloten op het waterstofnetwerk dat Gasunie Hynetwork Services in Nederland en Noord-Duitsland ontwikkelt. Het verkrijgen van financiële steun en goedkeuringen van de overheid voor het project zijn belangrijke voorwaarden om het project te kunnen realiseren. HyNL heeft ondermeer subsidies aangevraagd bij de Europese autoriteiten (Innovatiefonds) en een IPCEI-erkenning (Important Project of Common European Interest) aangevraagd.

VEMW, 10 mei 2022