Terug naar nieuws

Inspiratietours voorzien in expertisedeling CO2-reductie

RVO-VEMW-NVDE organiseren 5e jaargang, deels weer op locatie!

Klimaat Beleid en toezicht26 april 2022Karin Burghouwt

RVO, VEMW en NVDE kondigen aan dat een vijfde reeks van Inspiratietours ‘CO2-reductie in de industrie’ in mei van start gaat. Met een mix van webinars en fysieke bijeenkomsten. Het blijkt ook nu weer na de afronding van de vierde reeks dat de webinars in een behoefte voorzien en eindverbruikers aanzetten om volgende stappen te zetten in de reductie van hun emissies en verduurzaming van processen. De relevantie neemt nog verder toe door de historisch sterke energiekostenstijgingen en de geopolitieke uitdagingen.

Inspiratie
De inspiratietours, die sinds 2018 worden georganiseerd door RVO, VEMW en NVDE, zijn bedoeld voor kennis- en expertise-uitwisseling door en voor de industrie, en hebben betrekking op emissiereducties in productieprocessen en utilities. Pre-corona vonden de bijeenkomsten op locatie plaats, bij een of meerdere bedrijven die al emissiereducerende projecten in uitvoering of gerealiseerd hadden. De afgelopen jaren is dit door de Covid-pandemie vervangen door webinars. De inspiratietours voorzien in een grote behoefte. Per webinar ligt het aantal deelnemers tussen de 75 en 300. De gedeelde kennis en expertise is terug te vinden op het Platform Verduurzaming Industrie.

Tijdens de bijeenkomsten staat de toepassing centraal. In de vierde reeks is aandacht besteed aan elektrificatie (e-boiler, warmtepomp), circulariteit, scope 1-2-3 en energiemanagementsystemen. Aan bod kwamen onder meer de afwegingen, aandachtspunten, investerings- en exploitatiekosten, rentabiliteit, CO₂-reductie, gebruiksvriendelijkheid en inpasbaarheid van technieken binnen het bestaande proces en vergunningverlening. Dat dit soort informatie relevant is blijkt niet alleen uit het aantal deelnemers maar ook het feit dat deelnemers aan eerdere tours inmiddels geïnvesteerd hebben in CO₂-reductiemaatregelen.

Nieuwe serie
De vijfde serie gaat online van start op dinsdag 17 mei (15.00 – 16.30 uur) met de verduurzaming van de textielsector, waarbij onder meer de energiedrager (nu water, straks superkritisch-CO2?) en de circulariteit aan bod komen. Aanmelden kan nu al!

Op 24 of 17 juni vindt een fysieke tour plaats die gaat over de uitkoppeling van (rest)warmte tussen een industrie/AVI en een eindverbruiker.

Na de zomer vinden nog drie bijeenkomsten plaats op dinsdag 6 september (webinar, over flexibilisering productie(processen)), woensdag 12 oktober (fysiek) en dinsdag 15 november (webinar). De bijeenkomst op woensdag 12 oktober vindt plaats tijdens de Industrial Heat and Power vakbeurs in Den Bosch. Het onderwerp ‘elektrificatie van de industriële warmtevraag’ biedt de mogelijkheid om naast kennis te nemen van inspirerende toepassingen de aanbieders te ontmoeten van e-boilers, warmtepompen e.d.

Noteer de datums alvast in uw agenda. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen m.b.t. programmering!

VEMW, 26 april 2022