Terug naar nieuws

Groene waterstof en duurzame collectieve warmtesystemen krijgen impuls

Kabinet investeert met Nationaal Groeifonds 5 mrd euro en reserveert 1,3 mrd euro voor 28 projecten

Klimaat Beleid en toezicht15 april 2022Karin Burghouwt

Het kabinet investeert in de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds 5 mrd euro en kent een reservering van 1,3 mrd euro toe voor in totaal 28 projecten, die moeten zorgen voor duurzame economische groei in Nederland. Met 500 mln euro voor de realisatie van groene waterstofprojecten en maximaal 200 mln euro voor versnelling van de aanleg van duurzame collectieve warmtesystemen door innovatie. Hiermee neemt het kabinet het advies van de onafhankelijke adviescommissie Dijsselbloem m.b.t. de invulling van de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds volledig over. 

Nationaal Groeifonds
Het Nationaal Groeifonds is in 2020 gestart met als doel om het duurzaam verdienvermogen van Nederland te versterken, met een totaal budget van 20 mrd euro voor investeringen in kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling & innovatie. Het Nationaal Groeifonds investeert samen met initiatiefnemers in projecten die zorgen voor duurzame economische groei op langere termijn. Economische groei geeft ruimte om te blijven investeren in o.m. gezondheidszorg, onderwijs en maatregelen tegen klimaatverandering.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het terrein infrastructuur uit het Nationaal Groeifonds wordt gehaald. Dit geldt niet voor de huidige, tweede ronde, die toen al in gang was gezet. In de eerste ronde trok het kabinet 4.1 mrd euro uit voor (voorwaardelijke) toekenningen en reserveringen aan verschillende projecten. De eerste projecten zijn inmiddels van start gegaan.

Het kabinet wil dat in de volgende, derde ronde bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en andere partijen ook rechtstreeks hun investeringsvoorstellen in kunnen dienen bij het Nationaal Groeifonds, via een subsidieregeling. De Tweede Kamer heeft in maart 2022 met de wet ingestemd die de hiervoor benodigde subsidieregeling mogelijk maakt. De Eerste Kamer moet hier nog over besluiten.

Toekenning
De commissie Dijsselbloem adviseert het kabinet om 5 mrd euro uit het Nationaal Groeifonds toe te kennen, waarbij voor een deel van die toekenningen (3,7 mrd euro) nog voorwaarden gelden. Voor 1,3 mrd euro aan reserveringen moeten nog extra stappen worden gezet voordat een definitief besluit volgt. Het besluit betekent dat het kabinet in totaal 6,3 mrd euro (voorwaardelijk) toekent of reserveert. Projecten worden gemiddeld voor 50 procent uit het fonds gefinancierd en voor de andere helft door publieke en private partijen. Dat betekent dat de totale investeringen voor deze ronde de komende jaren meer dan 12 mrd euro kunnen bedragen.


Waterstof en warmte
‘GroenvermogenII’, een project uit de topsectoren Chemie, Energie en Hightech Systemen & Materialen, richt zich op de realisatie van groene waterstofprojecten van tenminste 100 MW. Het project zet in op de industriële opschaling van productie, opslag en toepassing van groene waterstof d.m.v. elektrolyse. De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal 500 mln euro. Een toekenning van 250 mln euro en een voorwaardelijke toekenning van 250 mln euro. Met de bijdragen moet 1,25 mrd euro aan investeringen losgemaakt worden. Later dit voorjaar zal het kabinet een besluit nemen over nog eens honderden miljoenen euro financiering uit het Klimaatfonds voor opschaling van groene waterstofproductie.

‘Nieuwe Warmte Nu!’, een project van een consortium van onder meer warmtebedrijven, overheden kennisinstellingen en geothermiebedrijven, heeft als doel de aanleg van duurzame collectieve warmtesystemen te versnellen door middel van innovatie. Het project draagt bij aan de maatschappelijke opgave om de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving sterk te reduceren. De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal – en voorwaardelijk - 200 mln euro.

VEMW, 15 april 2022