Terug naar nieuws

Europese Commissie: compensatie aan bedrijven voor hoge energieprijzen

Tot 25 miljoen per bedrijf aan staatssteun toegestaan door de EC als doekje voor het bloeden voor de energiecrisis.

Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht24 maart 2022Karin Burghouwt

De invasie van Rusland in Oekraïne heeft een grote invloed op de energieprijzen. Omdat deze invasie nog gaande is wordt verwacht dat de energieprijzen nog langere tijd hoog zullen blijven, zoals blijkt uit de hoge lange termijn prijzen op de energiemarkt. Afgelopen woensdag heeft de Europese Commissie tijdelijke crisismaatregelen (plus bijlage) genomen voor een kader ter ondersteuning van de economie vanwege de grote impact van de Russische invasie in Oekraïne. In deze mededeling maakt de Commissie ondersteuning vanuit de Nederlandse overheid mogelijk ter ondersteuning van bedrijven voor o.a. de hoge energieprijzen. VEMW staat positief tegenover het ondersteunen van bedrijven in deze moeilijke tijd, maar vraagt zich af of het huidige voorstel voldoende is en is benieuwd of en hoe Nederland deze tijdelijke regels wil gaan toepassen.

De staatssteun maatregelen
De communicatie van de Europese Commissie breidt de mogelijkheden voor staatssteun aan bedrijven van de Nederlandse overheid flink uit. Hierdoor kan zij bedrijven helpen om te gaan met de huidige sancties en tegensancties, bedrijven helpen om voldoende liquiditeit te verkrijgen om garanties te stellen voor de hoge prijzen en bedrijven compenseren voor de buitengewoon hoge elektriciteits- en gasprijzen. De Commissie wil dit bereiken door landen de mogelijkheid te bieden om garant te staan en leningen aan te bieden met gesubsidieerde rente voor bedrijven die liquiditeitsproblemen hebben door de garantstelling voor de hoge de energieprijzen. Daarnaast stelt de commissie kaders vast voor de compensatie voor bedrijven voor de hoge energieprijzen.

Hans Grünfeld, Algemeen Directeur VEMW: “Het is positief dat het voor de Nederlandse overheid mogelijk wordt gemaakt om bedrijven te ondersteunen met de hoge energieprijzen. Het huidige kader van de Europese Commissie kan veel bedrijven, die de kosten niet kunnen doorberekenen, helpen om deze tweede grote crisis dit decennium te overleven. De vraag is of het genoeg zal zijn. Het voorstel van de Commissie staat toe om bedrijven te compenseren vanaf twee maal de gemiddelde energie inkoop kosten van afgelopen jaar, welke gemiddeld al hoog was. Daarnaast zal het voor grote energiegebruikers niet altijd voldoende zijn vanwege de limiet van 25 miljoen euro per bedrijf. Dit zorgt er voor dat niet alle bedrijven met deze kaders concurrerend kunnen zijn.”

Invulling Nederland
Na de publicatie van de crisis staatsteunmaatregelen vanuit de Europese Commissie is het nu aan de Nederlandse overheid om een regeling op te zetten om het tekort aan liquiditeit te dekken en om de industrie te ondersteunen tegen de hoge energiekosten. Grünfeld: “Het is belangrijk dat er een groot genoeg budget ter dekking van de hoge energieprijzen ter beschikking wordt gesteld. Alle bedrijven die de staatsteun nodig hebben moeten aanspraak kunnen doen op het budget. Het is niet de bedoeling dat het een first-come-first-served regeling wordt en bedrijven die de staatssteun nodig hebben door overvraging niet in aanmerking kunnen komen voor het budget. VEMW denkt graag mee bij de vormgeving van een eventuele regeling zodat deze efficiënt vormgegeven wordt en bij de hulpbehoevende bedrijven terecht komt.”

VEMW, 24 maart 2022