Terug naar nieuws

Gasprijs op laagste niveau sinds 25 februari 2022

Vooruitzichten prijsontwikkeling vooralsnog ongewijzigd

Gassen Beleid en toezicht22 maart 2022Thessa de Ridder

Het TTF, de Europese gasbenchmark, liet gisteren een gasprijs zien onder de 100 euro per MWh (98,12 euro, month-ahead). Dat is de laagste prijs sinds 25 februari, de start van de oorlog in Oekraïne. Volgens analisten wordt de prijsdaling veroorzaakt door het zeer zachte weer in combinatie met een aangetrokken gasexport uit Rusland. De lange termijn vooruitzichten zijn vooralsnog ongewijzigd.

Prijsniveau
De gasprijs is sinds oktober 2021 gestegen naar verschillende historische hoogtes, met prijzen rond de 350 euro op de spotmarkt en onbalansprijzen (within-day uurprijzen) die op enig moment zelfs de 1400 euro hebben aangetikt. Die enorme prijspieken zijn een gevolg van onrust onder gashandelaren en een gebrek aan vertrouwen in elkaar. Dat leidt tot extra kosten voor de afdekking van risico’s en de zekerstelling van posities. Omdat ook de forwardprijzen op een niveau lagen boven de 100 euro (CAL2023), is het vooruitzicht dat hoge prijzen en de volatiliteit van prijzen nog wel even aanhouden.

Afnemers
De prijsontwikkelingen hebben ook grote gevolgen voor afnemers. Gisteren werd bekend dat huishoudens nu 15 procent minder gas gebruiken en dat glastuinders hun productie fors teruggeschroefd hebben door belichting en verwarming te reduceren of zelfs stoppen. In de industrie hebben vooral de chemie en de raffinaderijen fors in moeten grijpen in de productie. Dat geldt overigens ook de aluminium- en metaalbranche, omdat ook de elektriciteitsprijzen hoog zijn. Elektriciteit wordt in Nederland altijd nog voor de helft gasgestookt opgewekt en de hoge CO2-uitstootkosten worden doorbelast.

Beleid
De Europese Commissie en de Nederlandse regering kijken naar mogelijke maatregelen om de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen.

VEMW, 22 maart 2022