Terug naar nieuws

Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater brengt eerste advies uit

Wet- en regelgeving14 maart 2022Thessa de Ridder

Vergroot het waterbewustzijn bij burgers en bedrijven, verbeter de kwaliteit van monitoring en voorspelling van neerslag en rivierafvoeren, houd bij beheer en onderhoud van waterinfrastructuur meer rekening met de kans op hoogwaterperiodes in de zomer, werk aan een robuust hoofdwatersysteem en regionale systeem en houd bij de ruimtelijke inrichting van Nederland rekening met extreme neerslagsituaties. Dat zijn de belangrijkste adviezen van de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater, ingesteld naar aanleiding van de extreme neerslag van juli 2021 met bijbehorende wateroverlast in Limburg.

Fundamenteel andere aanpak
De beleidstafel beoogt met dit eerste advies aanbevelingen te doen over korte termijnverbeteringen in het waterbeleid en de uit te werken punten voor het eindadvies dat later volgt. Er wordt nog gewerkt aan een uitgebreide analyse van de gebeurtenissen van afgelopen zomer. Op basis van de eerste resultaten is al wel duidelijk dat er een fundamenteel andere aanpak nodig is om de beekdalen beter te beschermen tegen wateroverlast in Limburg. Op basis van de uitgebreide analyse zullen maatregelen worden geformuleerd om wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk te beperken en het regionaal systeem klimaatrobuust te maken. Dit komt terug in het eindadvies.

Eindadvies
Het eindadvies zal naar verwachting eind 2022 gereed zijn. Daarin zal de beleidstafel onder meer ingaan op opties om het waterbewustzijn te vergroten, een verdere uitwerking van maatregelen in Zuid-Limburg, de impact van extreme neerslag op andere locaties in Nederland en een nadere concretisering van aanbevelingen rond water en bodem als sturend principe in de ruimtelijke ordening.

Bron: VEMW, 14 maart 2022