Terug naar nieuws

Ernstige zorgen grootverbruikers over de gasvoorziening

Snel maatregelen nodig maar wel met beleid!

Gassen Beleid en toezicht4 maart 2022Karin Burghouwt

Veel grootverbruikers van gas maken zich grote zorgen over de gasvoorziening. In een aantal bedrijfstakken is het niet langer economisch verantwoord om te produceren met inzet van gas. Dit in combinatie met de in snel tempo verslechterende verhoudingen met gasreus Rusland, voedt zorgen over de betrouwbaarheid van de gasvoorziening. VEMW roept op om maatregelen te treffen, maar wel met beleid, want maatregelen zullen niet zonder risico’s zijn. Zorgvuldigheid is van cruciaal belang. VEMW organiseert voor haar leden a.s. dinsdag 8 maart een ingelaste informatiebijeenkomst over de actuele ontwikkelingen en mogelijke maatregelen m.b.t. de gasvoorziening (leveringszekerheid), de gasmarkt (betaalbaarheid), en verduurzaming van de energiebehoefte.

Maatregelen
Als antwoord op de recente markt- en geopolitieke ontwikkelingen neemt de roep om doeltreffende maatregelen toe, gericht op het tegengaan van de krapte en verlagen van de historisch hoge prijzen op de gasmarkt. Gasunie liet maandag weten verder in te willen zetten op nieuwe capaciteit voor de aanlanding van vloeibaar gas (LNG) in Nederland en Duitsland. De Tweede Kamer roept het kabinet op gasbergingen verplicht te gaan vullen.

Beleid
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “de situatie in Oekraïne laat zien dat er een wezenlijke verandering gaande is, met consequenties voor onze veiligheid, energievoorziening en economie. We moeten niet naïef zijn: voor de energievoorziening is een strategische heroverweging nu nodig, waarbij geen maatregelen op voorhand uitgesloten kunnen worden omdat een naderend gastekort dreigt. Onverminderd rekening houdend met veiligheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid van opties. Omdat maatregelen niet altijd zonder risico’s zijn is zorgvuldigheid cruciaal, waarbij alle belangen op een zorgvuldige manier met beleid worden gewogen. Maatregelen voor nù, en zeker voor de volgende winter die over 9 maanden alweer voor de deur staat. Redenen om onze leden dinsdag 8 maart a.s. tijdens een ingelaste bijeenkomst te informeren over de actuele ontwikkelingen en de mogelijke maatregelen met hen te bespreken.”

VEMW, 4 maart 2022