Terug naar nieuws

Ondernemers gezocht voor MKB-toetsen waterschapsbelastingen

Beleid en toezicht22 februari 2022Thessa de Ridder

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) werkt aan een wetsvoorstel waarbij de waterschapsbelastingen gewijzigd worden. Daaraan ging een traject van jaren vooraf waarin voorstellen voor een nieuw belastingstelsel zijn ontwikkeld. Omdat deze plannen verschillende groepen ondernemers raken, wil het ministerie half maart drie MKB-Toetsen organiseren.

De MKB-toets is bedoeld om kleine ondernemers de gelegenheid te geven om op basis van hun praktijkervaring in een vroeg stadium input te leveren op beleids- of wetsvoorstellen. Deelnemers kunnen dit vrijuit en vertrouwelijk doen. Aandachtspunten zijn de werkbaarheid, uitvoerbaarheid en de regeldrukeffecten van de voorstellen voor het MKB.

De volgende drie MKB-toetsen worden uitgevoerd:

  • Zuiverings- en verontreinigingsheffing. Dit raakt bedrijven die voor hun afvalwater een aanslag waterschapsbelastingen ontvangen van 5 tot 1.000 vervuilingseenheden of die een aanslag ontvangen voor meer dan 1.000 vervuilingseenheden, waarbij de vervuilingswaarde van het afvalwater gemeten wordt.
  • Watersysteemheffing. Dit raakt eigenaren van bedrijfspanden en eigenaren van ongebouwde grond (bijvoorbeeld braakliggende bouwgrond of agrarische grond).
  • Plusvoorzieningen. Waterschappen willen de mogelijkheid hebben om de kosten van zogenaamde ‘plusvoorzieningen’ in rekening te brengen bij die belastingplichtigen die daar profijt van hebben. Dit kan o.a. eigenaren van agrarische grond raken.

Indien u meer informatie wenst of graag wilt deelnemen, neem dan contact op met Roy Tummers, directeur Water bij VEMW (rt@vemw.nl).