Terug naar nieuws

Nieuw initiatief: Platform Duurzaam Legionellabeheer

Wet- en regelgeving27 januari 2022Thessa de Ridder

Het aantal geregistreerde patiënten met een legionella-infectie in Nederland neemt toe. Verspreiding van de legionellabacterie kan plaatsvinden via onder andere koeltorens, drinkwaterinstallaties en waterzuiveringen. Over de groei en verspreiding van legionella in en vanuit waterzuiveringsinstallaties (AWZI) weten we nog niet zoveel. Er zijn nog een hoop kennislacunes, bijvoorbeeld op het gebied van detectiemethoden en (de effectiviteit van) beheersmaatregelen. Dit was voor 3 aansprekende partijen in de waterwereld aanleiding om in actie te komen: CEW, KWR en Normec Kalsbeek hebben recent een Platform Duurzaam Legionellabeheer in het leven geroepen waar bedrijven zich bij kunnen aansluiten.

Kennis en kunde delen
Het Platform richt zich op (het valideren van) nieuwe legionelladetectiemethoden en wil komen tot een systematiek voor het bepalen van de effectiviteit van legionellabeheerstechnieken. Daarnaast is het de bedoeling dat kennis over legionelladetectie, risicoanalyses, beheersplannen en lopende/ afgeronde onderzoeken op één plek worden verzameld. Op die manier kan kennis en kunde onderling snel en makkelijk worden gedeeld. Verder wil het Platform nieuwe samenwerkingen en onderzoeken stimuleren.

Beheersing van legionellarisico’s
Het delen van kennis en kunde is van essentieel belang voor partijen die zijn betrokken bij het uitvoeren van risicoanalyses en het opstellen van beheersplannen met betrekking tot legionella. Dit kunnen eigenaren zijn van (biologische) waterzuiveringsinstallaties zoals industriële bedrijven en waterschappen maar ook adviesbureaus en technologieleveranciers. Deze laatsten kunnen de methodes die zij ontwikkelen laten testen op diverse watermatrices door onafhankelijke instituten als KWR en CEW.