Terug naar nieuws

Herkomst van in Nederland geleverde elektriciteit vrijwel volledig onderbouwd

Na aandringen ACM juiste informatie over herkomst grijze stroom openbaar gemaakt

Gassen Netwerken18 november 2021Thessa de Ridder

Bij de eerste jaarlijkse controles van het stroometiket - het ‘Certificaat van Oorsprong’ - blijkt dat van de 66 leveranciers die beschikken over een leveringsvergunning, er twee niet voldoen aan de onderbouwing van de herkomst van de grijze stroom die zij leveren. Toezichthouder ACM heeft deze bedrijven hierop met positief gevolg aangesproken. Het onderzoek laat zien dat de herkomst van 96 procent van de in Nederland geleverde elektriciteit onderbouwd kan worden.

Transparantie
In Nederland heeft een meerderheid van de Tweede Kamer aangedrongen op zogenaamde ‘full disclosure’. De regering heeft daar invulling aan gegeven met een systeem van Certificaten van Oorsprong (CvO’s) voor geleverde elektriciteit met een fossiele herkomst (kolen, aardgas), naar analogie van - en aansluitend op – de Garanties van Oorsprong (GvO’s) voor hernieuwbare elektriciteit (wind, zon, water, biomassa). Per 1 mei 2021 moesten alle energieleveranciers voor het eerst van álle geleverde stroom in het voorafgaande jaar laten zien waar het vandaan komt. Dat doen bedrijven door de herkomst van álle geleverde energie te onderbouwen met afgeboekte GvO’s en CvO’s.

Herkomst elektriciteit in 2020
Door de full disclosure zou de totale levering van alle bedrijven samen onderbouwd moeten zijn met garanties en certificaten van oorsprong. Dit bleek voor 96 procent van alle in 2020 verbruikte energie het geval te zijn. Het missen van 4 procent kan volgens inschatting van de ACM onder meer komen doordat aan grootzakelijke klanten ook stroom wordt geleverd door buitenlandse leveranciers die geen vestiging in Nederland hebben en niet onder toezicht staan van de ACM, of door de onvolledige onderbouwing van stroom die is opgewekt en verbruikt door particulieren.

Leveranciers die alleen elektriciteit leveren aan grootverbruikers zijn steekproefsgewijs gecontroleerd. Van deze 7 gecontroleerde bedrijven konden er 2 niet verantwoorden waar de geleverde energie vandaan kwam. Deze bedrijven hebben na een verzoek van de ACM alsnog de benodigde GvO’s en CvO’s afgeboekt.

De ACM heeft ook gecontroleerd of energieleveranciers die stroom verkopen aan consumenten het verplichte stroometiket voor 1 mei 2021 op hun website hadden staan. Dit was bij 43 bedrijven het geval. Na een herinnering van de ACM hebben de overige leveranciers het verplichte stroometiket alsnog gepubliceerd.

Duurzaamheidsclaims
Naast de controles op het stroometiket is de ACM in 2021 gestart met een onderzoek naar duurzaamheidsclaims, onder andere in de energiesector. Een voorbeeld van een misleidende claim over duurzame energie is de claim dat ‘het merendeel van onze groene stroom wordt opgewekt in Nederland’, terwijl uit het stroometiket blijkt dat 20 procent is opgewekt in Nederland en 80 procent niet. Soms is ook de onderbouwing van een claim volslagen onduidelijk. Voorbeeld: ‘In Nederland presteren wij het beste op het gebied van energietransitie’, terwijl volstrekt onduidelijk is waarmee wordt vergeleken en op grond waarvan dit bedrijf ‘de beste’ is.

VEMW, 18 november 2021