Terug naar nieuws

Oproep: Mogelijkheid tot deelname aan PFAS-onderzoek WUR

9 november 2021Thessa de Ridder

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt. Zij komen van nature niet in het milieu voor. PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. PFAS wordt gebruikt bij de productie van een groot aantal producten zoals: pannen met een anti-aanbaklaag, regenkleding en blusschuim. Op verschillende fronten wordt gewerkt aan oplossingen voor de aanpak van PFAS. Zo werkt het ministerie van I&W gewerkt aan een Actieprogramma PFAS. Dit is een samenwerkingsprogramma tussen overheid en bedrijfsleven. Doel daarvan is om te komen tot handelingsperspectieven en concrete acties in de aanpak van PFAS. Ook aan diverse onderzoeksinstituten wordt gewerkt aan de aanpak van PFAS. Wij vragen in dit kader uw speciale aandacht voor een project van Wageningen Research.

Onderzoeksproject MEDALE
In het onderzoeksproject MEDALE wil Wageningen Research samen met de industrie werken aan oplossingen voor persistente en bioactieve verontreinigingen in waterige milieus, waaronder PFAS. Een van de meest veelbelovende en economische methoden om van deze verontreinigingen af te komen is door microbiële afbraak, zoals die ook in waterzuiveringsinstallaties plaatsvindt.

Om persistente verontreinigingen zoals PFAS af te breken, zijn er echter microben nodig die beschikken over gespecialiseerde enzymen. Deze microben zijn reeds geïdentificeerd in de natuur. Zij breken de PFAS echter zeer langzaam en beperkt af. Door een speciale microbiële techniek toe te passen, is het mogelijk om, op hoge snelheid, gerichte microbiële evolutie uit te voeren die ervoor zorgt dat de gespecialiseerde enzymen steeds beter worden (zonder gebruik te maken van genetische modificatie technieken). Door de afbraak vervolgens te koppelen aan de groeisnelheid van het organisme, zullen steeds de beste bacteriën overleven. Door deze koppeling worden elke generatie beter presterende organismen “geboren” en zal de afbraaksnelheid stijgen. Op basis van ervaringen in andere sectoren verwachten de onderzoekers dat, bij de juiste selectiecondities, na een jaar zelfs zeer moeilijk afbreekbare verontreinigingen zoals PFAS op een redelijk tempo kunnen worden afgebroken.

Mogelijkheden om als bedrijf deel te nemen
Met deze oproep nodigen wij industriële partijen van harte uit om deel te nemen aan deze ontwikkeling en daarmee een bijdrage te leveren aan een schoner milieu. In het leaflet vindt u meer informatie over het onderzoek. Indien u interesse heeft om een bijdrage te leveren aan het onderzoek kun u dat door geven aan Thessa de Ridder door haar een mail te sturen tr@vemw.nl. Vanuit VEMW zullen we voor de geïnteresseerde bedrijven een (online) sessie organiseren met de onderzoekers. Zij zijn graag bereid om meer in detail te gaan op het onderzoek en op uw vragen.

Bron: VEMW, 9 november 2021