Terug naar nieuws

North Sea Port toont ambities hernieuwbare energie

Groene waterstof voorziening belangrijkste speerpunt

Elektriciteit Klimaat Netwerken4 november 2021Thessa de Ridder

North Sea Port heeft met haar strategisch plan ‘Connect 2025’ de regionale ambities gepresenteerd voor de verdere ontwikkeling als Europese haven. De verdringing van fossiele brandstoffen door hernieuwbare energie en grondstoffen voor de staal-, raffinage-, chemie- en kunstmestsector in de grensoverschrijdende Zeeuwse regio is wellicht de belangrijkste opgave en speerpunt, met een grootschalige inzet op groene elektriciteit en waterstof.

Plan
Met het Strategisch plan ‘Connect 2025’ formuleert North Sea Port specifieke ambities om het grensoverschrijdende havengebied de komende jaren verder te ontwikkelen. Centraal bij de verdere ontwikkeling van North Sea Port staat het inzetten op economische ontwikkeling en werkgelegenheid, op duurzaamheid en klimaat en zorgen voor een financieel gezonde basis. Het havenbedrijf legt verder het accent op een circulaire economie zonder afval, digitalisering van haven- en logistieke systemen en sterke logistieke ketens waarbij er ook meer goederen per schip en per spoor worden vervoerd. De relatie met bedrijven, overheden en omgeving krijgt bijzondere aandacht waarbij het havenbedrijf als verbinder - connector - zal optreden.

Waterstof
In het regioplan van Smart Delta Resources, het samenwerkingsverband tussen industriële en publieke bedrijven in samenwerking met de provincies Zeeland (NL) en Oost-Vlaanderen (Bel), is aangegeven dat de industriële bedrijven zoals Yara, Dow Zeeland Refinery en ArcelorMittal klaar staan ‘om het West-Europese waterstofbolwerk te worden’. Daartoe moet de industrie in de havens van Vlissingen, Terneuzen en Gent geëlektrificeerd worden, elektrolysefabrieken gebouwd worden waar met hernieuwbare elektriciteit van windparken op zee groene waterstof kan worden gemaakt, en waterstof worden geïmporteerd. Voor de kortere termijn wordt ook naar grootschalige opslag van CO2 gekeken om blauwe waterstof te kunnen maken. Gasunie en North Sea Port maakten in september al bekend dat ze in Zeeland samen een transportnetwerk voor waterstof willen bouwen.

VEMW, 4 november 2021