Terug naar nieuws

Gasunie en TenneT lanceren CO2-monitor

Data moet prikkelen tot verduurzaming inzet energiesysteem

Elektriciteit Klimaat Netwerken3 november 2021Thessa de Ridder

Gasunie en TenneT hebben op de Dag van het Klimaatakkoord afgelopen maandag een CO2-monitor gelanceerd die op actuele basis inzicht geeft in de elektriciteits- en gasmix in Nederland, en een indicatie van de CO2-emissies en emissiefactor van beide energiedragers. Doel is om de data transparant te maken voor iedereen die betrokken is bij de energietransitie, zodat zij waar mogelijk keuze kunnen maken wanneer gas en elektriciteit tot meer of minder uitstoot leidt.

Volatiliteit
Het Nederlandse energiesysteem wordt steeds complexer door onder meer een veranderend aanbod (weersafhankelijk aanbod van wind- en zonne-energie, decentrale opwek; koolstofarm geproduceerde waterstof en groen gas) en een veranderende vraag (elektrificatie industrie). Naast een toenemende prijsvolatiliteit ontstaan er ook ‘groene’ prikkels om het complete energiesysteem zo duurzaam mogelijk in te zetten op ieder moment van de dag, bijvoorbeeld in de CO2-arme uren.

Uitgangspunten
De CO2-monitor legt een focus op CO2-emissies binnen Nederland, waarbij alleen de in Nederland gegenereerde elektriciteit en het directe gasverbruik wordt meegenomen. De focus ligt op het energetisch gebruik en niet op gebruik als grondstof. Om dubbeltellingen te voorkomen wordt CO2 die resulteert uit de gasgestookte elektriciteitsproductie bij elektriciteit opgeteld, en niet toegerekend aan gasverbruik.

VEMW, 3 november 2021